Brexit: a never ending story - part 14

Brexit: a never ending story - part 14

Het Verenigd Koninkrijk heeft ondertussen de verkiezingen achter de rug. Voor de tory’s is het zoet en voor Labour behoorlijk zuur. Boris Johnson heeft een klinkende meerderheid gehaald in het Britse Lagerhuis. Wat betekent deze uitslag nu voor de Brexit? Vanaf het moment dat de stemmen geteld waren, is een aantal zaken helder geworden en komen opties van een mogelijke uitkomst (zoals ‘no-deal’ Brexit) te vervallen. Brexit-expert Leon Kanters, partner van KPMG Meijburg & Co, licht de huidige status toe.

Gerelateerde content

Het is nu ondenkbaar geworden dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie (EU). Uiterlijk 31 januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU met een scheidingsakkoord. Formeel is het Verenigd Koninkrijk dan een derde land geworden, gelijk aan alle andere landen buiten de EU.

Vanaf 1 februari 2020 treedt de transitiefase onmiddellijk in werking en voor bedrijven en burgers verandert er vooralsnog niets. Deze transitiefase is de voorbereidingstijd noodzakelijk om nieuwe handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op te stellen. Deze transitiefase duurt tot 1 januari 2021. Exact elf maanden op papier, maar in de praktijk is het veel korter. Het Verenigd Koninkrijk mag voor 1 juli 2020 verlenging vragen van deze termijn, die maximaal met twee jaar kan worden verlengd tot 1 januari 2023.

VK wil geen beperkingen handelsverkeer met EU

Alhoewel er van Britse zijde ferme taal wordt geuit dat het Verenigd Koninkrijk voor het eind van komend jaar een nieuwe handelsovereenkomst wil, lijkt het voor de hand te liggen dat de termijn uiteindelijk maximaal wordt benut. Het sluiten van een vrijhandelsakkoord in elf maanden lijkt absoluut een te kort tijdsbestek. Het Verenigd Koninkrijk wil namelijk vrijwel geen beperkingen in het handelsverkeer met de EU, maar tegelijkertijd ook volledige vrijheid om met andere landen, zoals de Verenigde Staten, vrijhandelsakkoorden te sluiten. Dit gaat elkaar ongetwijfeld bijten. 

Utopie

Wanneer het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld alle fytosanitaire (planten en plantaardige producten zonder schadelijke organismen) en veterinaire bepalingen van de EU een op een overneemt, waardoor zij elkaars inspectie op planten en vlees zouden kunnen overnemen, beperkt dat weer de onderhandelingen met de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten gelden weer net andere regels. Een wat ruimere interpretatie van de regels daarentegen leidt weer tot belemmeringen in het handelsverkeer met de EU. Om deze thema’s in elf maanden op te lossen lijkt een utopie.  

Brexit a never ending story

Douane

Toch maken de afgelopen verkiezingen een aantal zaken duidelijk. Na de transitiefase komen er hoe dan ook douaneformaliteiten. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met, of met beperkte, douanerechten. Er is immers nog altijd een kleine mogelijkheid dat partijen na de transitiefase zonder overeenkomst uit elkaar gaan (‘no deal’). Ook bij een vrijhandelsakkoord gelden er voor producten, die deels zijn samengesteld met producten uit andere landen, douanerechten. Dat is onvermijdelijk.

De douaneformaliteiten worden in zeven stappen onderscheiden:

  1. aangifte ten uitvoer;
  2. aankomstmededeling bij douane;
  3. aangifte ten uitklaring;
  4. summiere aangifte;
  5. aankomstmededeling bij douane;
  6. aangifte tot tijdelijke opslag;
  7. aangifte ten invoer.

KPMG-rapport

Voor een uitvoerige beschrijving verwijs ik u in dit kader naar het rapport Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit van KPMG (januari 2018). In hoofdstuk 4 worden deze zeven stappen nader uitgelegd en in hoofdstuk 5 wordt een aantal bedrijfssectoren uitgelicht waarvoor specifieke maatregelen gelden. U kunt daarbij onder andere denken aan fytosanitaire en veterinaire bepalingen. In dit rapport wordt ook een indicatie gegeven van wat deze extra formaliteiten het bedrijfsleven gaan kosten. Op jaarbasis kunnen deze kosten oplopen tot ruim € 600 miljoen (exclusief eventuele douanerechten).

Nu gaan voorbereiden

Ondernemers kunnen zich dus nu al gaan voorbereiden op het (her)inrichten van deze processen. Wij raden ondernemers ook aan daar nu al mee te starten. Dit is zeker geen verspilde moeite, want de douaneformaliteiten gaan er hoe dan ook komen. 

Redelijk nauwkeurige inschatting

Er kan nu ook al een redelijk nauwkeurige inschatting worden gemaakt of de onderneming in de toekomst gebruik moet maken van bijzondere regelingen, zoals actieve en/of passieve veredeling als de productie deels in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Ook het al dan niet gebruikmaken van een douane-entrepot in Nederland of het Verenigd Koninkrijk kan nu verder worden uitgewerkt. Zoveel helderheid heeft deze verkiezingsuitslag wel gegeven. 

Kerstkalkoen

Er is dus voor veel ondernemers in 2020 werk aan de winkel. Gelukkig kan men binnenkort de kerstkalkoen met een gerust hart aansnijden en hoeven ondernemers zich geen zorgen te maken dat er op 31 januari 2020 geen deal tot stand komt. Dat gevaar lijkt volledig van de baan te zijn. But the story continues…

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder (pdf 672 kB). Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een Brexit-deal komt. Maar is dat wel een verantwoorde keuze en is het niet beter om over te gaan tot actie? Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co op 14 januari 2020 een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven via: dit e-mailadres. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging met het programma.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today