close
Share with your friends

Back to the future of internal audit

Back to the future of internal audit

Begeleid door een aantal prominente tijdreizigers stapten woensdag 11 december 2019 ruim 150 internal auditors in een tijdmachine voor een reis door heden, verleden en toekomst van het vak. Internal audit bestaat 30 jaar binnen KPMG en dat moest gevierd worden.

Gerelateerde content

De presentaties kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Opleiding als fundament

De RO-opleiding is een goed fundament voor internal auditors. Prof. Mark van Twist (EUR) en Prof. Edo Roos Lindgreen (UvA) deden de aftrap. De programmadirecteuren van de RO-opleidingen stelden dat de professionalisering van het vak hand in hand is gegaan met de toegenomen kwaliteit van de opleidingen. Nederland beschikt (aan de UvA) als eerst over een RO-opleiding die geaccrediteerd werd door de NVAO als Master of Science. Het vak werd in de beginjaren al gekenmerkt door dilemma's, zo verhaalde Van Twist. Sommige van die dilemma's - de auditor als 'politieagent' of als 'mens' - ervaren we in 2019 nog steeds. Naast Data Science en data & analytics, zijn soft controls en behavioral auditing de toekomst.

Van assurance naar advies, naar inzicht

Het IIA werd opgericht in de VS in 1941, Nederland volgde ruim vijftig jaar later in 1997. John Bendermacher (CAE Euroclear), oud-voorzitter van het IIA, nam de toehoorders mee terug naar de beginjaren, toen internal audit begon aan zijn weg van interne accountant naar internal auditor. De afgelopen decennia breidde het vak zich uit. Zo veranderde onder meer de definitie van het vak en de scope, in een steeds complexer wordend risicolandschap.

De definitie verbreedde zich van alleen assurance naar assurance plus advies, plus adding value, plus het geven van inzicht. Parallel daaraan breidde de scope zich uit van financial, naar operational/ IT en vervolgens naar cultuur en gedrag - en dit tezamen in integrated audits.

Conclusie: 'Auditors of the 21st century must be prepared to ‘audit’ virtually everything'.

Future proof internal audit

Huck Chuah (KPMG) stelde dat voor een future proof audit een reeks thema's van belang is: vooruitkijken en inzicht geven, agility, multidisciplinaire expertise en inclusiviteit.  Iedere auditor beschikt vanuit de opleiding en ‘training on the job’ over een bepaalde gereedschapskist en skill set. De vraag is of deze gereedschapskist nog up to date is en voldoende handvatten biedt om steeds complexer auditobjecten te auditen. Zijn boodschap luidde: ‘als internal auditors moeten wij de basis op orde hebben om steeds complexere objecten te auditen. Zo moeten wij in staat zijn om ook voor complexe objecten, zoals soft controls, algoritmen en RPA, een good old referentiemodel op te stellen’. In de onlangs uitgebrachte publicatie '20 key risks to consider by internal audit before 2020' worden deze (en andere) thema's nader toegelicht.

Algoritmen zijn de toekomst

‘Building trust in a smart society.’ Algoritmen dicteren in toenemende mate ons leven. Prof. Sander Klous (UvA) gaf uitleg over dilemma’s op het gebied van algoritmen en internal audit. Een mens is verantwoordelijk voor de beslissing die hij/zij neemt, maar wie is verantwoordelijk voor een beslissing die het algoritme neemt? Nu steeds meer organisaties op weg zijn naar digitale transformatie, is het van groot belang dat bestuurders en leidinggevenden kunnen vertrouwen op de analyses en beslissingen die algoritmen voor hun organisatie genereren. De rol die internal audit hierbij gaat spelen, wordt in de toekomst steeds groter.

TEDx - Impact van data science, soft controls en finance op internal audit

Prof. Rob Fijneman (TIAS), prof. Muel Kaptein (EUR) en prof. Frank Verbeeten (UvA) hebben in drie keer achttien minuten “ideas worth spreading” gedeeld. Rob Fijneman lichtte toe wat de impact is van data science op internal audit, met als boodschap: ‘Start the journey, technology does not wait - trial and error is allowed.’

De wereld is ‘VUCA’: volatile, uncertain, complex en ambigious, stelde Frank Verbeeten. De invloed van technologie op de business en de finance-functie is volgens hem groot en het digitale tijdperk is in volle gang. Dat stelt steeds meer eisen aan de internal auditor. Die moet een schaap met vijf poten zijn, maar bovendien wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een stel vleugels.

Prof. Muel Kaptein boog zich tot slot over de integratie van soft controls in internal audit. De status quo anno 2019 is dat soft controls op veel manieren al geïntegreerd zijn in de audit, maar er zijn nog grote stappen te zetten voordat volwassenheid op dit terrein is bereikt. In de huidige scope van internal audit zijn soft controls nu bijvoorbeeld onderdeel van hard control testing. Om volledige volwassenheid te bereiken, zo stelt Muel,  dienen soft controls self assessments door de business onderwerp van de audit zijn.

Paneldiscussie

De IIA-conferentie werd afgesloten met een paneldiscussie tussen Jantien Heimel (voorzitter IIA), Svetlana Vrubleuskaya (RO alumni), Michel Vlak (manager IA Erasmus MC) en Jeroen Kooij (CAE Renewi) over tien stellingen rond de toekomst van het vak. Is rapporteren over gedrag wel mogelijk? Zijn we wel zo wendbaar als we zouden willen? De meningen verschilden, maar over een ding was vrijwel iedereen het eens: de internal auditor is geen professional die vervangen kan worden door een robot. De auditor zal zich wel in de breedte moeten ontwikkelen, tot een alleskunner om de ontwikkeling op het gebied van internal audit bij te benen.

De toekomst van de internal auditor ziet er veelbelovend uit en wij kijken uit naar de volgende 30 jaar!

Presentaties

Video

De video van de conferentie kunt u hier bekijken.

Meer informatie

Neem contact op met Huck Chuah.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)