De toekomst van Finance

De toekomst van Finance

Ontwrichtende technologieën zijn de voornaamste aanjagers van verandering binnen het bedrijfsleven vandaag de dag. Sterker nog, de technologie verandert zo snel dat organisaties als Samsung, Ford en NATO inmiddels gebruik maken van sciencefiction­schrijvers om de toekomst te visualiseren en daarmee mogelijke ideeën voor innovatie op te doen.

Jark Otten

Partner

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Nl chairs

Ondertussen brengt de combinatie van gekoppelde sensoren, massale gegevensverzameling en machine- learning ongekende veranderingen teweeg, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis, waarbij Alexa van Amazon en Nest van Google inmiddels al zijn uitgegroeid tot standaard­ begrippen. Daarnaast worden robots steeds geavanceerder, zowel in de zin van nauwkeurigheid als in hun interactie met mensen, getuige uiteenlopende nieuwe applicaties zoals operaties op afstand tot aan autonome vliegtuig-besturing.

Deze technologische revolutie werkt door tot in alle uithoeken van de commerciële wereld, en de financiële functie is geen uitzondering. Extreme automatisering – het samenspel van robotica, geavanceerde data-analyse, cloudtoepassingen, blockchain en meer – zal naar verwachting aan de wieg staan van een volkomen nieuw bedrijfs­model. De financiële functie zal met minder inspanning een grotere toegevoegde waarde kunnen creëren en sneller inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven.

In plaats van voor onvoorziene problemen te komen te staan en die reactief op te moeten lossen, levert de financiële functie van de toekomst mogelijk predicatieve inzichten om bijvoorbeeld groei te stimuleren. De financiële functie bestaat niet meer uit logge en rigide systemen, maar heeft eerder de architectuur van Finance-as-a-Service, waarmee deze meer wendbaar en beter schaalbaar is. En in plaats van verticaal gestructureerde, personeels­intensieve processen, maakt de financiële functie deel uit van een geautomatiseerd end-to-end proces met real-time, functie-overschrijdende data voor dynamische verslaglegging en analyse.

Dit is de toekomst van de financiële functie, en CFO's moeten nu beginnen met het bouwen ervan, om te voorkomen dat hun bedrijven worden ingehaald door meer flexibele concurrenten. De winnaars binnen finance zijn diegenen die hun bedrijfs­model opnieuw vormgeven en een lange­termijn­strategie ontwikkelen voor extreme automatisering.

Implementatie van technologie met nieuwe extremen

Volgens recent onderzoek van KPMG ziet de overgrote meerderheid van de CEO's technologische ontwrichting eerder als kans dan als bedreiging. Het mag daarom geen verbazing wekken dat bijna elke financiële functie wel in enige mate en enige vorm bezig is data & analytics te implementeren en de afweging maakt waar ze zich primair op moeten richten. Bijvoorbeeld op gerobotiseerde proces­automatisering (RPA) voor handmatige taken, zoals het aanmaken van journaalboekingen of inkooporders; of door verouderde 'legacy'-technologie aan de kant te zetten en over te stappen op cloudtoepassingen. Een andere mogelijkheid is machine learning, bijvoorbeeld op gebieden als contract­beoordeling.

Plaatje bril

De meeste inspanningen zijn op dit moment echter slechts gericht op eenmalige oplossingen en zijn nog niet ingebed in de reguliere processen. De term 'extreem' in extreme automatisering verwijst naar de integratie van meerdere ontwrichtende technologieën – dus allemaal tegelijk – binnen meerdere processen. Zo zullen organisaties gedurende de komende drie tot vijf jaar naar alle waarschijnlijk overal robotica en artificial intelligence (AI) hebben ingevoerd, waarbij elektronische hersens de menselijke besluitvorming zullen ondersteunen.

Van scorekeeper tot strategische business partner

Extreme automatisering zal naar verwachting zorgen voor een ongekende mate van volwassenheid binnen de finance-activiteiten. Behalve dat de centrale financiële en administratieve processen worden geautomatiseerd en dat het aantal hiervoor benodigde arbeidskrachten met zo'n 70% zal worden terug­gebracht, zal de financiële afdeling ook de data binnen die processen kunnen benutten om deze strategisch te interpreteren. Dit levert vervolgens weer allerlei nieuwe inzichten op.

Zo omvat financial planning & analysis (FP&A) tal van handmatige processen die kunnen worden geautomatiseerd, waaruit ook weer belangrijke data naar voren kunnen komen voor bijvoorbeeld een geavanceerde analyse van prijs­strategieën, kansen voor markt­expansie, et cetera. Binnen de FP&A van de toekomst zouden bepaalde financiële medewerkers een meer geformaliseerde rol als business partner kunnen vervullen en op basis van data-analyse predicatieve en prescriptieve inzichten bieden om bedrijfseenheden te helpen in hun besluitvormingsproces.

Zo is er al een landbouwbedrijf dat AI gebruikt om de prognoses voor de gewasopbrengsten te verbeteren. Het bedrijf zet drones in om gegevens te verzamelen over de kleur, de hoogte en overige kenmerken van de gewassen. Met behulp van AI kan dit worden geanalyseerd om – met een marge onder de 2% – de oogst­opbrengsten te kunnen voorspellen.

Infographic extreme automatisering is een combinatie van meerdere ontwrichtende technologien

Een ander voorbeeld: als een bedrijf een nieuw product uitrolt, kan een financiële business partner analyses aanbieden op basis van interne en externe gegevens – bijv. real-time verkoopgegevens en socialemedia­reacties – om de receptie van het product op diverse markten te voorspellen en het lanceringsplan beter te onderbouwen.

Dergelijke toekomstgerichte, gegevensgestuurde beslissingen zullen naar verwachting de norm worden. Dit staat in scherp contrast met de huidige situatie waarin veel leidinggevenden de verkeerd afgestemde of onvolledige gegevens waar hun bedrijfsalgoritmen op gebaseerd zijn, simpelweg niet vertrouwen. Volgens onderzoek van KPMG heeft 67% van de CEO's de afgelopen drie jaar de eigen intuïtie zwaarder laten wegen dan gegevensgestuurde inzichten. Dit vertrouwen zal aanzienlijk wijzigen wanneer de financiële functie extreme automatisering gaat toepassen op processen en betrouwbare analysemogelijkheden ontwikkelt.

Een nieuwe arbeidsvoetafdruk en een nieuw dienst­verlenings­model

Naarmate routineactiviteiten, zoals periodieke verslaglegging of de crediteurenadministratie, in hoge mate worden geautomatiseerd, zullen de arbeidsvereisten naar verwachting aanzienlijk afnemen. De automatisering van andere aspecten van de financiële functie, zoals verslaglegging en planning, kunnen resulteren in een toename van het aantal personen dat werkt met intelligente automatisering om zo strategische inzichten in de bedrijfsvoering te bieden.

In feite verwacht 62% van de CEO's dat AI meer banen zal creëren dan doen verdwijnen. Een geautomatiseerde omgeving kan ertoe bijdragen dat de finance- organisatie kan concurreren om het beste talent. Dat talent brengt weer een geheel nieuw palet aan competenties met zich mee, van geavanceerde analytics tot business partners.

Een andere kritieke rol is die van datawetenschappers die de gegevens prepareren voor gebruik door machine learning. Omdat de vraag naar datawetenschappers echter groter zal blijven dan het aanbod, zal de financiële functie een strategie voor outsourcing moeten bedenken.

De omvang van de financiële teams en de soorten diensten zullen als gevolg van extreme automatisering veranderen. Daarom zal naar verwachting ook het dienst­verlenings­model ingrijpend veranderen. In plaats van financiële planners in te bedden in elk onderdeel van het bedrijf, kan FP&A bijvoorbeeld gebruikmaken van geavanceerde analyse en cloud­gebaseerde EPM om een integrale weergave van de front-, middle- en backoffice te creëren. Wat dat betreft kunnen ondernemingen de facto de 'F' in FP&A vervangen door een 'B': er wordt immers een nieuw bedrijfs-planningsproces gecreëerd, waarbij financiële prognoses worden gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten, de toeleveringsketen, sales, marketing en andere functies.

Aan de slag met een automatiseringsstrategie

Voor de implementatie van extreme automatisering hoeft geen enkele organisatie de 'hendel over te halen' voor een big bang. "Transformatie is een reis", aldus Lance G. Morton, Advisory Principal bij KPMG LLP. "En al zal deze reis voor elk bedrijf weer anders zijn, het doel blijft hetzelfde: het prioriteren van di investeringen die het meeste effect sorteren – zowel in de zin van efficiëntie als in de zin van strategische waarde – op zowel de korte als de lange termijn."

Hoe zal extreme automatisering het financiële bedrijfs­model het komende jaar, de komende vijf jaar en de komende tien jaar op zijn kop zetten? Wat is het potentieel van elk van deze technologieën? Hoe wordt het geïmplementeerd? En hoe kan het worden gecombineerd met overige technologieën, waaronder verouderde 'legacy'-systemen, om nieuwe vormen van waarde aan te boren?

Infographic rpa bij de nederlandse overheid

Succesvolle CFO's dienen extreme automatisering op een holistische manier te benaderen – met oog voor het effect ervan op diensten, systemen, processen en mensen – om een lange­termijn­strategie voor financiële automatisering op te zetten die is afgestemd op de algehele bedrijfsvisie.

"Bedrijven die zich uitsluitend richten op nieuwe technologie, kunnen de processen wellicht sneller uitvoeren, maar als er een storing in hun processen optreedt, dan kunnen ze dat niet goed verhelpen", aldus Julie Munn-Sims, Principal bij de Financial Management Practice van KPMG LLP. "Marktleiders zijn op zoek naar een geheel nieuw model voor financieel beheer. Zij zetten disruptieve, ontwrichtende technologie in als waardestuwer, maar besteden tegelijkertijd aandacht aan het procesontwerp, de dienstverlening en alle overige financiële activiteiten."

Als CFO's een automatiseringsstrategie willen ontwikkelen, moeten zij de toekomstige staat ervan overwegen en een meerjarig stappenplan opzetten, met opeenvolgende investeringen om de verschillende stappen te doorlopen.
Zo heeft de CFO van een bepaald consumptiegoederenbedrijf een financiële functie voor ogen waarbij de kosten worden gereduceerd, de dienstverlening wordt verbeterd en een nieuw niveau van business partnering wordt gecreëerd. De aandacht ligt daarbij op drie centrale subprocessen: FP&A, financiële afsluiting & consolidatie, en management­rapportage. Het stappenplan van de organisatie omvat de cloudtechnologieën op korte termijn, gevolgd door RPA en uiteindelijk AI en blockchain. Door deze aanpak geeft het bedrijf prioriteit aan EPM en ERP in de cloud als basis voor het nieuwe ontwerp: een manier om processen te standaardiseren en tegelijk de financiële functie klaar te stomen voor de integratie van opkomende technologie.

Een andere belangrijke overweging waarmee bij de automatiseringsstrategie rekening moet worden gehouden, zijn de risico's. Aan de ene kant zullen de implementatie van RPA, cloud­toepassingen en andere technologieën naar verwachting de risico's verminderen doordat hiermee handmatig werk en de bijbehorende onjuistheden worden teruggebracht, de toegang tot gegevens wordt verbeterd, de efficiëntie wordt vergroot, bedrijfs­beslissingen beter worden onderbouwd en de financiële functie wordt voorbereid op de toekomst.

Aan de andere kant zal de betrouw­baar­heid van de algoritmes een groot risico vormen zodra een bedrijf echt afhankelijk wordt van intelligente automatisering. Is het onderliggende datamodel juist? Hoe betrouwbaar zijn de bronnen van interne en externe gegevens? Gegevenskwaliteit en -beheer moeten belangrijke aspecten zijn van de strategie voor extreme automatisering. En met hun deskundigheid in procesbeheer, hebben CFO's een goede uitgangspositie om dit onderzoek te leiden. Welke controles zijn er nodig wanneer record-to-report en overige end-to-end processen worden geautomatiseerd? Hoe kan de financiële functie de gegevensintegriteit waarborgen? Hoe worden bots gewaarmerkt en gecontroleerd? Extreme automatisering moet gepaard gaan met een zware focus op risicomanagement.

Om de de financiële functie van de toekomst te creëren, moeten leiders nu actie ondernemen om extreme automatisering in het gareel te brengen, en moeten zij hun transactionele rol overstijgen en nieuwe waarde zien te bieden. Het vermogen van een organisatie om te voldoen aan veranderende vereisten, zowel binnen als buiten het bedrijf, is daarvan afhankelijk.

Infographic disruptie in actie

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today