Bestuurder, pak de regie over data

Bestuurder, pak de regie over data

Het succes van bedrijven is in steeds grotere mate afhankelijk van de beschikbaarheid, kwaliteit en analyse van data. Maar veel bestuurders zijn onzeker. Verzamelen wij de juiste data? Interpreteren wij die wel goed? En worden ze op een veilige wijze beheerd? Bestuurders zullen hierin meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

1000

Slechts 35 procent van bestuurders heeft ‘veel vertrouwen’ in de data-analyses in hun bedrijfsvoering. Dat bleek onlangs uit het onderzoek Guardians of Trust van KPMG onder ruim 2.200 bestuurders wereldwijd. Bij één op de vier bestuurders is zelfs sprake van beperkt vertrouwen of actief wantrouwen. In een wereld waarin data en de kwaliteit daarvan een steeds grotere indicator wordt van succes, mag deze uitkomst gerust opvallend worden genoemd.

Bestuurder, pak de regie over data

Wildgroei algoritmen

Bestuurders willen er zeker van zijn dat data en de analyses ervan correct zijn, en dat eventuele fouten worden gemeld. Ook willen ze dat de data wordt verwerkt voor een rendabel doel en dat dit gebeurt door de juiste medewerkers op een juiste wijze. Zoals Colin Jones, Operations Manager van Ambulance Victoria uit Australië, in het rapport liet optekenen: “Het gaat niet alleen om het hebben van betrouwbare data, maar ook om de zekerheid dat de data op betrouwbare wijze wordt beheerd.”

Omdat bij veel organisaties sprake is van een zekere wildgroei in het gebruik van algoritmen, wordt dit beheren van data een steeds grotere uitdaging. En de risico’s nemen toe: fouten in de verwerking van data kunnen leiden tot grote reputatieschade naast de eventuele boetes vanuit de nieuwe GDPR-wetgeving. Het is dan ook begrijpelijk – zelfs terecht – dat bestuurders zich zorgen maken over de vraag of de controle op het datagebruik wel afdoende is.

Vertrouwen is de basis

Uiteindelijk draait het om vertrouwen. Meer en meer wordt vertrouwen een bepalende factor in het succes of het falen van een onderneming. Vertrouwen vormt de basis voor de reputatie van een bedrijf, de loyaliteit, klanttevredenheid en andere immateriële waarden, die op dit moment goed zijn voor zo’n 85 procent van de totale assets van bedrijven.

Dat vertrouwen mag onder geen beding worden beschaamd. Organisaties testen graag geavanceerde analyses en valideren die vervolgens op basis van historische resultaten en beslissingen. Maar als het gaat om voorspellingen op basis van nieuwe databronnen of het gebruik van kunstmatige intelligentie, ligt het anders en is het valideren lastig. Dan blijken bedrijven nog niet over het vertrouwen te beschikken of te verkrijgen om deze processen over te laten aan machines.

Wie neemt het voortouw?

Misschien speelt daarin mee dat zelfs in de huidige manier van werken al niet duidelijk is wie verantwoordelijk is wanneer (fouten in) dataverwerking leiden tot financieel verlies. Uit het onderzoek blijkt dat een minderheid het C-level inhoudelijk verantwoordelijk houdt, zoals de CIO, de CEO en Chief Data Officer. Hieruit mogen we afleiden dat de verantwoordelijkheid voor falende systemen in de praktijk vooral op het bordje van de technici terechtkomt.

Dat is te makkelijk. Bestuurders moeten op het gebied van data meer verantwoordelijkheidsgevoel tonen. Bedrijven zullen vanuit de top meer aandacht moeten gaan besteden aan een proactief beheer van data en de analyses. Met bijzondere aandacht voor strategische en operationele controles, waarin een evenwicht wordt gevonden tussen de kansen en de risico’s van de data-analyses. Bestuurders doen er goed aan om hierin het voortouw nemen. Niet gedreven door angst voor nieuwe regelgeving, maar omdat zorgvuldig databeheer anno 2018 tot het takenpakket behoort. De bestuurder die dat negeert, verliest meer dan alleen bruikbare data. Die verliest vertrouwen.

Meer informatie

Lees ook 'Vastgeroeste boardroom-routines'.

Neem contact op met Maurice op het Veld.

 

© 2022 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today