close
Share with your friends

Op weg naar een digitale gezondheidzorg

Op weg naar een digitale gezondheidzorg

KPMG heeft de afgelopen twee jaar met succes audits uitgevoerd voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) binnen ziekenhuizen.

Dennis Utermark

Director IT Assurance & Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Op weg naar een digitale gezondheidzorg

KPMG heeft de afgelopen twee jaar met succes audits uitgevoerd voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) binnen ziekenhuizen. Dit programma is erop gericht om inzage in het patiëntendossier te vergemakkelijken ter ondersteuning van de samenwerking tussen zorgverleners en hun cliënten. In de aankomende jaren volgen er meerdere implementatieprogramma’s van het VIPP en ontwikkelingen in het verlengde hiervan binnen verschillende gezondheidssectoren. KPMG heeft een brede ervaring opgebouwd bij de totstandkoming van deze vervolgprogramma’s. 

Expertise

De stappen richting het vergemakkelijken van informatie-uitwisseling in de zorg van het VIPP zijn volop in werking gezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert en patiënten zijn in toenemende mate een actieve partner voor zorgprofessionals en het ziekenhuis. Waar de documentatie voorheen bestemd was voor uitwisseling tussen zorgverleners, wordt inzage door de patiënt zelf de nieuwe norm. Een passende ICT-omgeving geldt hierbij als aanjager en VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor deze informatie-uitwisseling mogelijk en veilig is.

Nu de werkzaamheden voor module A1 en B1 van het VIPP zijn uitgevoerd, worden op dit moment de werkzaamheden voor module A2 ingepland om in het najaar uit te voeren. Binnen KPMG is er een speciaal team opgezet voor het beoordelen van de bijbehorende toetsingskaders bij klanten. Het deskundige team heeft expertise in de gezondheidszorg, gedegen ervaring in planning en control en verstandhouding met NOREA en het ministerie van VWS. Dit team bestaat uit Kani Botani (consultant), Yvette Lubbers (senior consultant), Hay-Tie Tjiang (manager), Dennis Utermark (senior manager) en Salo van Berg (partner). Als team waren zij betrokken bij klanten van VIPP ziekenhuizen waardoor zij hun ervaring en inzicht verder hebben weten te versterken. In het vervolg blijven zij betrokken bij volgende stappen op dit gebied.

Vooruitzicht

Bij VIPP in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het uitgangspunt dat een IT-auditor beoordeelt of de instelling voldoet aan de doelstellingen van het implementatieprogramma. Dit is echter niet het enige waar KPMG ondersteuning kan bieden. Wij kunnen ook een adviserende rol innemen voor een passende en doelgerichte implementatie van gegevensuitwisseling bij vervolgstappen na het VIPP.

Enkele voorbeelden van deze geplande vervolgstappen zijn portals zoals de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hier komen vraagstukken bij op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, strategie, integratie van het elektronisch patiëntendossier (EPD), gebruik van de juiste zorg informatie bouwstenen (zib) en volwassenheid in de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Bent u benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen bij vraagstukken die van belang zijn binnen uw zorginstelling? Neem voor meer informatie contact op met Dennis Utermark.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today