close
Share with your friends

Brexit: a never ending story - Part 12

Brexit: a never ending story - Part 12

Het is de Britse premier Boris Johnson gelukt om een deal te sluiten. Het is nu aan de Britse en Europese parlementen om goedkeuring te verlenen. De gewraakte backstop is uit de overeenkomst geschrapt, Noord-Ierland behoort tot de douane-unie van het Verenigd Koninkrijk en niet langer tot de douane-unie van de Europese Unie. Toch komt er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Gaat dit functioneren? Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co, licht het in zijn nieuwste blog toe.

Gerelateerde content

Het grote struikelblok in de onderhandelingen was steeds de Ierse kwestie. Kan er na de transitiefase, die bij maximale verlenging tot 1 januari 2023 duurt, een grens worden voorkomen tussen Noord-Ierland en Ierland? Om dat te ondervangen eiste de Europese Unie (EU) een backstop. De backstop zou van kracht blijven totdat er werkbare alternatieven zijn, die grenscontroles voorkomen tussen Noord-Ierland en Ierland. Deze backstop is nu van de baan en als er al grenscontroles nodig zijn, vinden die plaats wanneer goederen op Ierland aankomen via de zee of lucht.

Zowel aan Britse zijde als bij de EU zijn er behoorlijk wat concessies gedaan om dit mogelijk te maken. De EU houdt niet langer vast aan de eis dat Noord-Ierland tot de douane-unie van de EU moet behoren. Het Verenigd Koninkrijk (VK) stemt in met de eis dat Noord-Ierland voldoet aan alle spelregels van de interne markt wanneer het gaat om goederen en het Europese Hof van Justitie blijft voor een deel de hoogste rechterlijke instantie. 

Douanerechten en extra administratie voor EU

Echter hoe dit in de praktijk gaat werken vermeldt het ingewikkelde 63 pagina’s dikke ‘Protocol Ireland/Northern Ireland’ niet.

Geen douanerechten worden geheven voor goederen die rechtstreeks van het VK naar Noord-Ierland worden verscheept, tenzij die goederen voor Ierland bestemd zijn. Voor goederen die vanuit een derde land komen, bijvoorbeeld China, worden wel douanerechten geheven als het risico bestaat dat deze goederen voor Ierland en daarmee de EU bestemd zijn. Het VK heft dan namens de EU de douanerechten bij binnenkomst in Ierland en verrekent dat met de EU. Mochten de goederen toch in Noord-Ierland blijven, dan kan het VK de rechten terug claimen.

Dit levert veel extra administratieve beslommeringen voor de EU op waar – voor zover bekend – geen vergoeding tegenover staat. 

Deels prima systeem, deels niet

Dit nieuwe systeem zou voor een aantal stromen prima kunnen functioneren. Bijvoorbeeld wanneer voor een hele container of een specifieke doos vaststaat dat de zending uiteindelijk bestemd is voor een afnemer in Ierland en daarmee voor de EU. Het VK heft dan namens de EU en draagt die rechten af.

In veel gevallen is deze kennis en ervaring niet aanwezig op het moment van invoer of plannen wijzigen na verloop van tijd. Hoe lang moeten de goederen in Ierland blijven voordat ze zonder heffing door kunnen naar Ierland? Een maand, een jaar, drie jaar of tien jaar? Geen idee.

Brexit: a never ending story - Part 12

Gapend gat aan buitengrens van EU

Noch de douane-administratie van het VK noch de douane van Ierland hebben een systeem waarmee dit kan worden vastgehouden. Immers wanneer goederen in het vrije verkeer zijn is er geen toezicht meer. Goederen kunnen worden doorverkocht zonder dat die informatie wordt gedeeld met de douane. Zonder controle ontstaat er een gapend gat aan de buitengrens van de EU.

De enige die over de data beschikt om dit gat te kunnen dichten is het bedrijfsleven. We zullen er dan ook ernstig rekening mee houden dat het bedrijfsleven deze informatie moet bijhouden. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf leidt dit tot een aanzienlijke lastenverzwaring. 

The story continues…

Ik ben dan ook erg benieuwd hoe dit straks in de uitwerking vorm gaat krijgen. Vooralsnog blijft het a never ending story…

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder (pdf 672 kB). Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link

Brexit-seminar januari 2020

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een Brexit-deal komt. Maar is dat wel een verantwoorde keuze en is het niet beter om over te gaan tot actie? Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co in januari 2020 een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven via: dit e-mailadres. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging met het programma.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today