close
Share with your friends

Brexit: a never ending story - Part 11

Brexit: a never ending story - Part 11

Deze week ontvouwde de Britse premier Boris Johnson zijn plannen om alsnog een Brexit-deal te kunnen sluiten met de Europese Unie. Wat behelzen die plannen en hoe realistisch is het dat de Europese Unie die plannen omarmt? Leon Kanters, Brexit-expert en partner bij KPMG Meijburg & Co, licht het toe.

Gerelateerde content

Het grote struikelblok in de onderhandelingen is de Ierse kwestie. Kan er na de transitiefase een grens worden voorkomen tussen Noord-Ierland en Ierland? Om dat te ondervangen eist de Europese Unie (EU) een backstop. Tijdens de backstop blijft Noord-Ierland onderdeel van de douane-unie van de EU. De backstop treedt in werking en blijft van kracht zolang het Verenigd Koninkrijk en de EU geen werkbare alternatieven hebben, die grenscontroles voorkomen tussen Noord-Ierland en Ierland. Deze backstop is zowel voor de Britse regering als het Britse parlement onacceptabel. 

Reguleringszone

De Britse regering wil de backstop vervangen door een reguleringszone voor het gehele eiland in te stellen die alle goederen omvat. Zolang dat die zone bestaat, zou deze zone alle controles voor de handel in goederen tussen Noord-Ierland en Ierland opheffen door ervoor te zorgen dat de goederenregelgeving in Noord-Ierland dezelfde is als die in de rest van de EU, aldus Boris Johnson. Hij stelt wel dat deze regelgevingszone afhankelijk moet zijn van toestemming van zowel de Noord-Ierse regering als de EU. Deze goedkeuring zou om de vier jaar plaatsvinden. Als er geen instemming is, komen de regelingen te vervallen. Hiermee houdt het Verenigd Koninkrijk een vinger in de pap in de Europese regelgeving rondom het goederenverkeer.

Vereenvoudigde controles

Indien er toch een akkoord wordt bereikt, treedt een transitiefase in werking, die met een eventuele verlenging maximaal tot 1 januari 2023 duurt. Daarbij behoort Noord-Ierland niet langer tot de douane-unie van de EU, omdat de Britse regering controle wenst op het handelsbeleid in het gehele Verenigd Koninkrijk (waartoe Noord-Ierland behoort). Hiermee ontstaat er een ‘catch 22’-positie. Daar het Verenigd Koninkrijk niet langer lid van de douane-unie wilt zijn, brengt dit automatisch grenscontroles met zich mee. De Britse regering meent echter dat vanwege het beperkte goederenverkeer tussen Noord-Ierland en Ierland (ruim 1% van het totale goederenverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU) de controles anders (vereenvoudigd) worden ingericht. Zij denken daarbij aan controles bij vertrek en aankomst van de goederen en niet bij de fysieke grens.

Plannen afgewezen

Het is maar zeer de vraag of de EU dit gaat accepteren. De Brexit-stuurgroep van het Europees parlement heeft de plannen al afgewezen. "Deze lastminute voorstellen lossen niet de problemen op die er zijn als de backstop verdwijnt", aldus de stuurgroep. 

Brexit: a never ending story - Part 11

Eventueel weer uitstel

Op 4 oktober wordt over dit voorstel van Boris Johnson onderhandeld en op 17 en 18 oktober aanstaande. komen de regeringsleiders bij elkaar voor een Europese top. Als het aan Boris Johnson ligt verlaat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook de EU op 31 oktober aanstaande. Het liefst met een deal, maar anders even goed zonder deal. In hoeverre dat nog kan blijft een vraag, omdat het Britse parlement recent een wet aannam die de Britse premier op 19 oktober aanstaande dwingt om uitstel aan te vragen als de onderhandelingen niets opleveren. In het Brexit-dossier is tot nu toe van alles mogelijk geweest. We zullen het snel genoeg weten. 

‘Never ending story…’

Mocht u dat al niet hebben gedaan, dan adviseer ik u goed voor te bereiden op een harde, ‘no deal’-Brexit. Dit blijft vooralsnog de meest voor de handliggende uitkomst van deze never ending story…

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder (pdf 672 kB). Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link

Brexit-seminar januari 2020

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een Brexit-deal komt. Maar is dat wel een verantwoorde keuze en is het niet beter om over te gaan tot actie? Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co in januari 2020 een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven via: dit e-mailadres. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging met het programma. 

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today