close
Share with your friends

Stappen op de weg naar brede welvaart

Stappen op de weg naar brede welvaart

De Miljoenennota, maar ook duurzaamheid en brede welvaart kleurden het Prinsjesdagontbijt van KPMG in Arnhem. Gastheer Peter Paul de Vries (investeerder en CEO van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8) ontving een gemêleerde groep sprekers en leidde een boeiend, actueel debat.

Gerelateerde content

De eerste spreker was Jan van Dellen, wethouder Economische Zaken in Arnhem. Hij betoogde dat circulariteit en duurzaamheid essentieel zijn om vooruitgang te boeken. Bedrijven moeten er meer voor openstaan en buiten kaders leren denken. Zo stimuleer je innovatie. Jan gaf het voorbeeld van een aanbestedingstraject voor het bouwen van een brug. In het verleden was dit veelal prijsgedreven. Tegenwoordig zijn circulariteit, innovatie en duurzaamheid belangrijke variabelen in de selectieprocedure.

Hans Dona, voormalig directeur van de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, leidde het publiek door de belangrijkste punten uit de Miljoenennota. Hij betoogde dat het hoogtepunt van de economische groei voorbij is, terwijl veel mensen dachten dat die nog moest komen. Dit komt mede doordat de koopkracht is achtergebleven bij het BBP. Koopkracht zal de komende tijd voor de grootste discussie zorgen, verwachtte hij. Weliswaar zal de koopkracht in de mediaan (niet gemiddeld) met 2,1% zal stijgen, maar de helft van de Nederlanders zal daarvan weinig merken. Daarbij benadrukte Hans dat in de berekeningen geen rekening is gehouden met onzekerheden omtrent bijvoorbeeld Brexit, Iran, Rusland, China en Trump.

Vervolgens werden stapsgewijs alle kabinetsplannen geïllustreerd met betrekking tot de wijzigingen in winstbelasting, inkomen, vermogen, werken, kinderen, zorg, wonen en reizen. Afsluitend sprak Hans over de opzet van een mogelijk investeringsfonds in handen van de overheid, om innovatie te stimuleren en een impuls te geven aan de economie.

Prinsjesdag ontbijt Gelderland

De volgende spreker was Sjoerd Hardeman, senior econoom bij Rabo Research Nederland. Hij richtte zich primair op de doorvertaling van macro- en sectorontwikkelingen naar implicaties voor bedrijven. Hij betoogde dat we midden in een duurzaamheidstransitie zitten en het belangrijk is om die goed te managen. Naast het gebruik van het BBP als graadmeter van vooruitgang, sprak hij over de brede welvaartsindicator. De brede welvaart neemt weer toe, maar pas in juni 2019 bereikte Nederland het niveau van voor de crisis. Hierdoor ervaren mensen nu pas meer ‘geluksgevoel’. Hij riep ondernemers op een nieuwe bedrijfsstrategie te ontwikkelen, die bijdraagt aan een bredere welvaart.

Vervolgens pitchten Hilde van Dijk (oprichter Slim Opgewekt) en Bram Peters (directeur Save Plastics) hun kijk op de toekomst. Hilde benadrukte dat Nederland onder water komt te staan als we niet snel ingrijpen en dat we direct harde resultaten op het gebied van duurzaamheid moeten boeken. Bram zette uiteen dat plastic goed kan worden gerecycled in de productieketen, bijvoorbeeld als vervanger van tropisch hardhout.

Peter Paul opende de paneldiscussie met gastsprekers en het regionale ondernemerspanel en legt diverse stellingen voor over duurzaamheid. Interessante discussies vonden plaats omtrent extra belastingen op producten die schade toebrengen aan het milieu, de kracht van de consument, MVO en mogelijk te treffen overheidsmaatregelen.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)