close
Share with your friends

Prinsjesdagontbijt 2019 - Brabant

Prinsjesdagontbijt 2019 - Brabant

Prinsjesdag nadert met rasse schreden en de verwachting is dat de Miljoenennota voor 2020 minder positief zal zijn dan die van 2019. Ondanks de recente onverwachte groei vertoont de economie scheurtjes en is het internationale speelveld, met onder meer een dreigende handelsoorlog en een immer-flotterende Brexit, verre van stabiel. Maar wat gaat u hiervan merken op fiscaal vlak?

Gerelateerde content

Prinsjesdagontbijt Brabant 2019

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord heeft tot doel om de CO2 uitstoot in 2030 uit te laten komen op een niveau van maximaal 50% van de uitstoot in 1990. Dat is een ambitieuze doelstelling waarbij het fiscale instrument belangrijk zal zijn.

Uiteraard wordt er wederom gesleuteld aan de regelingen rondom de auto van de zaak. De bijtelling van 4% voor de elektrische auto zal de komende jaren stapsgewijs worden gelijkgetrokken met de bijtelling op auto's op reguliere brandstof. Daarnaast wordt nagedacht over een manier om elektrische auto's die uit de lease komen (meestal na 4-5 jaar) interessant te maken voor particulieren en daarmee voor Nederland te behouden. De korting op MRB voor bestelbussen zal worden afgebouwd. Daarnaast zal er vanaf 1 januari 2020 een nieuwe regeling komen voor de ‘fiets van de zaak' met als doel om het fietsen te stimuleren. Tegelijkertijd is er een vliegbelasting aangekondigd om het vliegen te ontmoedigen.

Tevens komt er een CO2 heffing in 2021. Deze heffing wordt gekoppeld aan de te veel uitgestoten CO2 in vergelijking met de sectorspecifieke benchmark van het EU-Emission Trading Systeem en loopt op van 30 euro tot 150 euro per ton in 2030. Ook komt er een uitbreiding van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling voor nieuwe technieken, zoals waterstof, en de EIA, MIA en Vamil zullen gericht blijven op klimaatgerelateerde investeringen. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt beëindigd. Deze regeling wordt vervangen door een nieuwe regeling.

Naast het klimaatakkoord wordt er hard gewerkt aan andere fiscale onderwerpen.

Vennootschapsbelasting

De oppositie heeft een voorstel ingediend ter consultatie inzake het inperken van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting. Dat is een reactie op de mediastorm rondom de vennootschapsbelastingafdracht door Nederlandse multinationals. De vraag is of dit voorstel ook zal worden gedragen door een kamer meerderheid. Het wetsvoorstel ATAD II is al gepubliceerd. Dit is onderdeel van de bredere BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) agenda van de EU. ATAD II is gericht op hybride tax planning structuren. In dat kader zal ook het gebruik (of misbruik) van Nederland als fiscale brievenbus hard worden aangepakt. De ruling praktijk is als gevolg hiervan al ingrijpend aangepakt en de substance eisen zijn verzwaard. Daarmee is het einde nog niet in zicht. De verwachting is een nog verdere verzwaring van de substance eisen. In dat kader heeft Nederland ook de implementatie van de MLI (Multi Lateral Instrument) voortvarende aangepakt. Nederland kent momenteel alleen dividendbelasting maar als slot op de deur wordt er in de strijd tegen internationale belastingontwijkingsstructuren een bronbelasting op rente en royalties ingevoerd. Deze bronheffing geldt voor situaties waarin sprake is van misbruik van de Nederlandse fiscale regels.

Inkomstenbelasting

De box III heffing blijft de gemoederen bezighouden, zeker nadat de Hoge Raad de regering hierover op de vingers heeft getikt. Het lijkt nog te vroeg voor een heffing op basis van daadwerkelijk rendement maar een ingreep in de berekening van het fictieve rendement zou tegemoet kunnen komen aan de bezwaren die de Hoge Raad heeft geuit.

De DGA tax, ofwel de heffing over leningen van de eigen BV boven de 500.000 euro moet ook nog ingevoerd worden. Dit is een ruwe maatregel gericht op het aan banden leggen van het ongelimiteerd lenen van de eigen BV. Omdat de regeling geen rekening houdt met de mate waarin leningen voldoende geborgd zijn middels een onderpand, is er spraake van overkill. Het lijkt er echter op dat de dubbele heffing die in het originele wetsvoorstel zat zal worden teruggenomen.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)