close
Share with your friends

800 bedrijven in gesprek over Prinsjesdag

Tijdens en na Prinsjesdag 2019, organiseren wij meerdere bijeenkomsten om de landelijke en regionale impact van de Miljoenennota te bespreken. Samen met 800 bedrijven zullen onze experts dieper ingaan op belangrijke thema's (fiscale update, circulariteit & digitale transformatie), waarvan de resultaten terug te vinden zijn op deze pagina.

In de sessies haken we in op uitdagende kansen die zich aandienen als gevolg van de revolutie in digitalisering, maar hoe staat dat in relatie met de dalende trend in de werkeloosheidcijfers? En kunnen we doormiddel van het implementeren van een circulaire economie de milieuproblematiek een stap voor zijn?

Uitdagingen Prinsjesdag 2019

Ons land - Nederland staat er economisch gezond voor, dat is een mooi uitgangspunt om nieuwe doelen te stellen en uit te werken voor de toekomst

Om deze nieuw geplande doelstellingen te behalen is een heldere visie nodig die aansluit op onze complexe en snel veranderende globale samenleving, daarin zien wij uitdagingen als kansen, kansen die we kunnen benutten mits we de risico’s helder in kaart weten te brengen.

Uitdagende kansen dienen zich aan als gevolg van de revolutie in digitalisering, maar hoe staat dat in relatie met de dalende trend in de werkeloosheidcijfers?

En kunnen we doormiddel van het implementeren van een circulaire economie de milieuproblematiek een stap voor zijn?

Probeer het zoeken naar antwoorden om dit soort kansen aan te pakken, niet altijd als centraal doel te stellen. Creëer echter een omgeving waar samenwerken centraal staat en oplossingsgericht wordt gedacht. Zo moedigt u mensen aan om persoonlijke groei na te jagen die ten dienst staat van het benutten van kansen en bijdragen aan het succes binnen de organisatie.

Het zijn uiteindelijk niet onze gedachten die de complexiteit van uitdagingen bepalen, maar onze pogingen om ze te beheersen en te sturen.