Eigenlijk is het heel simpel: onze aarde is een gesloten systeem, grondstoffen raken op en de huidige manier van produceren en verkopen versnelt dat. De huidige uitdaging voor bedrijven is dan ook om dit om te buigen en ketens écht circulair te maken. Wij noemen dit de transitie van lineair naar circulair.

Verdienmodellen en de achterliggende bedrijfsafwegingen, zoals de overgang naar lease, ‘pay per use’, en product-dienst combinaties kunnen helpen om geld te verdienen ÉN impact te creëren . Zo’n nieuw verdienmodel is een instrument om circulariteit in je bedrijf te integreren en op te schalen.
 
Verdienmodellen worden steeds vaker door ondernemers gebruikt om circulariteit te stimuleren. Het inbouwen van een financiële prikkel is in onze ogen een goed middel om circulair gebruik te borgen, en eventueel de verantwoordelijkheid voor producten en diensten bij de producent te houden. De praktijk van het overstappen naar een circulair verdienmodel blijkt echter weerbarstig, waarbij er een kloof is tussen theorie en praktijk. Afgelopen jaar deden wij daarom samen met Copper8 en Kennedy van der Laan onderzoek naar Circulaire Verdienmodellen. Dit onderzoek heeft als doel hulp te bieden aan ondernemers, beleidsmakers en financiers om nieuwe verdienmodellen in de circulaire economie veel grootschaliger toe te passen.

Vier circulaire verdienmodellen uitgelicht

Wij onderscheiden 4 verdienmodellen, die ieder een aantal circulaire prikkels geven. Wel zit er verschil in de mate van prikkels.

  • Pay-per-Use
  • Verhuur
  • Koop-Terugkoop
  • Lease 

Zes inzichten die helpen om als ondernemer een keuze te maken. Wil je als ondernemer aan de slag, let dan op: 

  • Deel het risico met ketenpartners
  • Zet restwaarde af tegen kosten van retourlogistiek
  • Maak gebruik van meerdere verdienmodellen
  • Kom de klant die in één keer wil betalen tegemoet met een Koop-Terugkoop model
  • Lease doet u alleen vanuit financiële overwegingen, voor circulaire winst kiest u voor Verhuur
  • Let op het verschil tussen Verhuur en Lease

KPMG's visie op circulaire economie

KPMG ziet de transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie als onvermijdelijk. Om bedrijven en instellingen bij deze transitie te begeleiden, geeft KPMG inzicht en ondersteuning aan hen hoe zij succesvol van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie kunnen overgaan. KPMG wil samen met het bedrijfsleven en haar ketenpartners verantwoordelijkheid nemen in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van circulaire economie en circulaire verdienmodellen? Neem dan contact op met Mart Beune, Senior manager Sustainability.