close
Share with your friends

Een cultuur van continu verbeteren creëren in de zorg

Een cultuur van continu verbeteren creëren in de zorg

Onze ongerustheid over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgsysteem die wij eerder hebben gedeeld in de “Wie doet het met wie” en health check publicatie is er nog steeds.

Gerelateerde content

De zorg: cultuur van continu verbeteren creëren

In deze publicatie delen we de twaalf gouden regels om een cultuur van continu verbeteren in de zorg te creëren en in stand te houden. Daarnaast delen we het geheim van succesvolle ziekenhuizen die één ding gemeen hebben: leiders die een cultuur van continu verbeteren cultiveren. Ontdek in deze publicatie hoe medewerkers gefaciliteerd en voortdurend aangespoord kunnen worden andere manieren te ontdekken om zorg beter en efficiënter te leveren. De publicatie is gebaseerd op een internationaal onderzoek bestaande uit een literatuur studie, case studies en interviews met twintig leden van raden van bestuur, vanuit vijftien verschillende ziekenhuizen, uit acht landen.  

Ziekenhuizen staan financieel en operationeel onder druk

Onze ongerustheid over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgsysteem die wij eerder hebben gedeeld in de Wie doet het met wie: het verbonden zorglandschap en in de publicatie Ombuigen of barsten: uitdagingen voor de Nederlandse ziekenhuissector is er nog steeds. Het Nederlandse zorgsysteem staat financieel en operationeel onder druk.

  • Financiële druk: De financierbaarheid van een aantal ziekenhuizen is uitdagend door onder andere de dunne marges. Noodzakelijke (IT-)investeringen om de transitie richting de toekomst te kunnen maken zijn niet altijd mogelijk.
  • Operationele druk: Daarnaast zien we druk op de operationele processen door het toenemende personeelstekort. We worden steeds vaker geconfronteerd met het afzeggen van operaties, opnamestops op SEH of geboortezorg en het sluiten van verpleegafdelingen.

Door de financiële en operationele uitdagingen komen toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk te staan.

Het lukt ziekenhuizen onvoldoende om de noodzakelijke transformatie te realiseren

De noodzakelijke transformatie van de Nederlandse zorg, waarbij het accent ligt op het voorkomen van zorgverlening, het bieden van de juiste zorg op de juiste plek door meer regionale samenwerking en het beter laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de patiënt, vindt onvoldoende plaats. Dit is niet alleen zorgelijk voor het hier en nu, maar vormt ook een risico voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse zorg. Hierdoor komt de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord ernstig in gevaar. Door de recente ontwikkelingen zien we steeds vaker dat ziekenhuizen naarstig op zoek zijn naar manieren om kwaliteit van zorg én efficiency te verbeteren. Nederland is niet uniek, veel gezondheidszorg-systemen in andere landen worstelen met vergelijkbare problemen.

Cultuur van continu verbeteren essentieel om transformatie te laten slagen

Het anders organiseren van de zorg is onontkoombaar. Volgens ons moeten oplossingen voor de toekomst gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken om schaarse mensen en middelen optimaal te benutten. In deze publicatie laten we zien dat het creëren en cultiveren van een cultuur van continu verbeteren een essentieel onderdeel van de oplossing is. Daarnaast delen we inzichten in de manier waarop verschillende ziekenhuizen werken aan het verbeteren van de zorg. Deze ziekenhuizen hebben één ding gemeen, ze hebben het continu verbeteren verankerd in de dagelijkse aansturing. Het geheim: leiders die een cultuur van continu verbeteren cultiveren.

Contact

We helpen ziekenhuizen aan de hand van een bewezen aanpak om kwaliteit van zorg én efficiency te verbeteren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze publicatie dan kunt u contact met ons opnemen. De contacten binnen KPMG met betrekking tot dit rapport zijn Anna van Poucke en David Ikkersheim.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)