close
Share with your friends

Sea of Voices

De veranderende regulering van vermogensbeheer

Rapport over de veranderende regulering van vermogensbeheer.

Contact

Gerelateerde content

School of vissen

De vermogensbeheersector is het laatste decennium fors gegroeid; onderzoek wijst uit dat het wereldwijd beheerd vermogen sinds 2007 met 65% is gegroeid tot meer dan USD 80 biljoen.

De prominente rol die de vermogensbeheersector in de financiële wereld speelt – het verbinden van investeerders aan ondernemingen die op zoek zijn naar funding – wordt steeds meer onderkend en zorgt voor een toenemende druk van regelgeving en toezicht (pdf 3,1 MB). De sector en de toezichthouders ondervinden groeiende invloed van ‘a sea of voices’ van investeerders, consumentengroepen, media en andere externe partijen, aangewakkerd door veranderende verwachtingen en de snelle technische ontwikkelingen.

De publicatie Sea of Voices (pdf 3,1 MB) laat zien hoe deze geluiden direct van invloed zijn op de regelgevingsagenda en hoe belangrijk een fundamenteel andere ‘mind-set’ binnen de vermogensbeheersector is.

Tijd om stil te staan bij vragen als:

  • Zijn we ons zakelijk ethos en aanbod fundamenteel aan het herzien in lijn met de veranderende behoeften van belanghebbenden?
  • Anticiperen we voldoende op de nieuwe regelgevingsagenda's en toezichtspraktijken? Kunnen onze systemen voor gegevensbeheer en -analyse de eisen aan? 
  • Voldoen ons governance model, onze cultuur en onze gedragingen aan de nieuwe regelgeving en de veranderende verwachtingen van klanten, ook als het gaat om verantwoording, beloning, diversiteit en rentmeesterschap?
  • Zijn onze rapportages aan beleggers transparant en zinvol en bieden onze diensten en producten een goed evenwicht tussen wat beleggers betalen en wat het hen oplevert? 
  • Reageren we snel genoeg op nieuwe marktkansen enerzijds en op toenemende beperkingen anderzijds? 
  • Erkennen we dat stil staan bij ESG-factoren nu een must is? Lopen we voorop of achter bij het ontwikkelen van onze beleggingsprocessen en productaanbiedingen?
  • Zijn we goed op de hoogte van zowel de technologische ontwikkelingen als de bijbehorende risico's?

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe KPMG u kan helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden? Neem contact op met Lennart Cattel of met Kees Roozen.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)