close
Share with your friends

In control met KPMG Procurement Analytics

In control met KPMG Procurement Analytics

De meeste bedrijven en organisaties zijn voor hun omzet zeer afhankelijk van de producten en diensten die geleverd worden door leveranciers. In onderstaand figuur wordt weergeven hoe deze afhankelijkheid varieert per industrie.

Gerelateerde content

Inkoopvolume als percentage van omzet (van Weele, 2014)
Procurement bar graph

Bovenstaand figuur laat zien dat organisaties in de retail en automotive-industrie als percentage van hun omzet meer uitgeven aan ingekochte producten en diensten dan professionele dienstverleners. Dit zegt echter niets over het risico dat deze ondernemingen lopen bij de betreffende leveranciers. De levering van een IT-systeem voor een bank kan namelijk net zo cruciaal zijn als de levering van autoramen voor een autoproducent.

Echter, als wij ondernemingen bezoeken zien wij vaak dat zij geen inzicht hebben in wat zij werkelijk besteden aan ingekochte producten en diensten. Regelmatig weten ondernemingen zelf niet hoeveel zij uitgeven aan een leverancier en daarom wordt leveranciers regelmatig gevraagd hun omzetgegevens met de inkoopafdeling te delen. Dit is een onwenselijke situatie voor elke onderneming.

Deze situatie wordt veroorzaakt doordat ondernemingen vaak werken met verschillende ERP-systemen waarin leveranciersmasterdata niet geharmoniseerd is. Ook worden orders/facturen niet geboekt op de juiste kostencodes met als gevolg dat er geen inzicht kan ontstaan in de producten en diensten die ingekocht worden. Het gevolg is dat een onderneming beperkte mogelijkheden heeft om haar leveranciers te sturen.

Helaas creëert 80% van de ondernemingen maar één keer per jaar een spendanalyse. Dit is een analyse die inzage geeft in hoe de uitgaven inzake producten en diensten verdeeld zijn over de leveranciers en de betrokken afdelingen. Dit geeft een eenmalige blik in de achteruitkijkspiegel, maar in een markt die volop in beweging is verwacht je dat een onderneming realtime inzicht heeft in haar uitgaven, met welke leveranciers zaken gedaan wordt, waar risico's liggen, wat de cashflows zijn, etc.

KPMG herkent dit soort situaties vanuit zijn klantopdrachten; daarom heeft KPMG 5 jaar geleden zijn procurement analytics oplossing 'KREO' gelanceerd. Deze oplossing die door ALM (een onafhankelijke beoordelaar van adviesbureaus) als mark leidende oplossing wordt gezien, geeft een onderneming de volgende mogelijkheden:

 1. Transparantie in uitgaven: ondernemingen krijgen door het gebruik van KREO een compleet en actueel beeld van hun leveranciers en uitgaven inzake producten en diensten.
 2. Transparantie in het 'order tot betaal'-proces: ondernemingen krijgen door het gebruik van KREO een compleet en actueel beeld van het gehele 'order tot betaal'-proces inclusief alle afwijkingen op het reguliere proces.
 3. Transparantie in risico's: ondernemingen krijgen door het gebruik van KREO inzage in hoe de spend is verdeeld over leveranciers en landen en waar mogelijke leveranciersrisico's schuilen.
 4. Transparantie in compliance: veel organisaties worden afgerekend op compliance. KREO geeft automatisch inzage in onder andere contract- en leveranciers compliance.
 5. Identificatie van besparingen: de oplossing geeft proactief besparingsadviezen zoals:
  1. Welke producten/diensten niet bij de juiste leveranciers zijn afgenomen?
  2. Welke volumekortingen zijn gemist?
  3. Welke facturen dubbel worden betaald?
  4. Welke betaaltermijnen kunnen worden geoptimaliseerd?
  5. Welke prijzen niet juist worden gehanteerd?
 6. Optimalisatie van masterdata: ondernemingen kunnen de oplossing gebruiken om hun masterdata op te schonen, omdat de oplossing inzichtelijk maakt welke masterdata niet goed opgenomen is in verschillende systemen.

Hoe krijgt KPMG dit voor elkaar? KPMG heeft vanuit zijn auditpraktijk een oplossing die het end-to-end 'order tot betaal'-proces analyseert voor ongebruikelijke transacties. Deze oplossing hebben wij aangevuld met procurement operations-kennis. Daarnaast hebben wij technieken als artificial intelligence, computer-based learning en koppelingen met externe databases toegepast om cleansing van supplier masterdata en categorisering van spend optimaler te laten lopen. Het gevolg is een Procurement Analytics-oplossing die op dit moment gezien wordt als de marktleider: KREO

Meer informatie

Neem contact op met Dominique Carpentier, (020) 426 2515 of per e-mail.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)