close
Share with your friends

Gevolgen van de OOB-status voor grote pensioenfondsen

Gevolgen OOB-status voor grote pensioenfondsen

Op 10 juli 2019 heeft de wetgever het ‘Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang’ definitief gepubliceerd (Besluit).

Gerelateerde content

Gevolgen van de OOB-status voor grote pensioenfondsen

Door dit Besluit worden ondermeer zogenaamde grote pensioenfondsen per 1 januari 2020 aangewezen als organisatie van openbaar belang (‘OOB’). De status van OOB stelt met name strengere eisen ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing en onafhankelijkheid van de accountant bij de controle van de jaarrekening van de betreffende organisaties.

Grote pensioenfondsen

De wetgever heeft van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om onder meer grote pensioenfondsen door middel van het Besluit per 1 januari 2020 aan te merken als OOB. Voor de definitie van grote pensioenfondsen wordt verwezen naar artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Hier staat vermeld dat pensioenfondsen met een beheerd vermogen hoger dan EUR 10 miljard op twee opeenvolgende balansdata, kwalificeren als een groot pensioenfonds.

De Nota van toelichting bij het Besluit vermeldt dat het gaat om circa 15 pensioenfondsen die als groot worden aangemerkt. Mogelijk willen ook andere pensioenfondsen, die weliswaar niet formeel voldoen aan de definitie van een OOB, zich op vrijwillige basis conformeren aan de OOB-regelgeving vanuit het oogpunt van ‘goed pensioenfonds-bestuur’ (good pension fund governance).

Wat verandert er voor u?

De belangrijkste gevolgen voor pensioenfondsen die worden aangemerkt als OOB hebben betrekking op de aanstelling en rol van de externe accountant. Hierbij geldt een aantal overgangsbepalingen, opgenomen in het nieuwe artikel 42a van het Besluit toezicht accountantsorganisaties. De veranderingen hebben ondermeer betrekking op:

  • Roulatieverplichting voor de externe accountant en accountantsorganisatie.
  • Scheiding van controle en advies door de externe account.
  • Maximale vergoeding voor overige dienstverlening door de externe accountant.
  • Uitgebreide controleverklaring bij de jaarrekening.
  • Verplichte kwaliteitsbeoordeling. 

In de brochure van KPMG leest u meer over de achtergrond van bovenstaande veranderingen en de mogelijke gevolgen voor uw pensioenfonds. Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met een van de auteurs opnemen.  

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)