close
Share with your friends

Voldoen aan de European NIS Directive

Voldoen aan de European NIS Directive

Cyberbeveiliging voor kritieke infrastructuren

Contact

Ronald Heil

Partner Cyber Security

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Complying with the EU NIS Directive

In het afgelopen decennium zijn diverse cyberaanvallen gericht op kritieke infrastructuren In het afgelopen decennium zijn diverse cyberaanvallen gericht op kritieke infrastructuren wereldwijd in het nieuws gekomen. Sommige van deze aanvallen op nucleaire installaties, elektriciteitsnetten, olie- en gasfaciliteiten of nationale internetinfrastructuren kregen grote, zij het vluchtige aandacht in de media. Andere kritieke nationale infrastructuren, zoals logistiek- en transportinfrastructuur, watervoorzieningen, infrastructuur voor de gezondheidszorg, banknetwerken of telecommunicatienetwerken, vormen echter ook potentiële doelen. 

In de Europese Unie hebben de verschillende lidstaten in het verleden een onderling zeer verschillende benadering gehad voor het reguleren van de bescherming van hun kritieke infrastructuur, evenals zeer ongelijke niveaus van paraatheid op het gebied van cyberdefensie. Deze fragmentatie op zichzelf is eveneens erkend als een kwetsbaarheid. De NIS Directive streeft ernaar deze situatie te verbeteren, ten eerste door de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van cyber security te vergroten en ten tweede door alle lidstaten te dwingen meer homogene cybersecurityvoorschriften aan te nemen.

In Nederland is deze directive doorvertaald in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor Digitale dienstverleners. Deze wet regelt een meldplicht van incidenten met aanzienlijke gevolgen, en een zorgplicht voor het treffen van passende (beveiligings)maatregelen om de beveiligingsrisico’s te beheersen.

Download de whitepaper

Deze publicatie geeft een overzicht van de status van de omzetting van de NIS Directive in de verschillende lidstaten van de EU. Zoals uit de publicatie blijkt, heeft de tenuitvoerlegging van de NIS Directive met talloze obstakels binnen de lidstaten te maken en blijft het bereiken van een gemeenschappelijk niveau van cyberdefensie voor de gehele Unie een verre doelstelling.

Dit betekent ook een behoorlijke uitdaging voor transnationale operatoren van kritieke infrastructuren, die aan de verschillende specifieke nationale cybersecuritykaders moeten voldoen. Als leidraad identificeert deze publicatie de gemeenschappelijke benaderingen die door industriële operatoren kunnen worden gebruikt in deze situaties.

Niettegenstaande deze uitdagingen, is de NIS Directive zeker een stap in de goede richting, waarbij lidstaten die weinig of geen regulering op dit gebied hadden verplicht worden om deze vast te stellen – of aanzienlijk te versterken – en cybersecuritykwesties te introduceren.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today