close
Share with your friends

3 questions to Axel Berg, manager Open Innovation Lab bij SURF

KPMG Innovation Challenge - SURF en open innovatie

Hoe gaat een ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland om met open innovatie? We stelden drie vragen aan Axel Berg, manager Open Innovation Lab bij SURF.

Gerelateerde content

Banner image of Axel Berg

SURF heeft een Innovatie Challenge gedaan in samenwerking met KPMG, hoe is de Challenge verlopen?

"SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. Meer dan honderd onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten, met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek. Uiteraard is innovatie daarbij heel belangrijk om nieuwe diensten en kennis te ontwikkelen. Het leek ons interessant om met name het concept van gezamenlijke ontwikkeling van ideeën te testen via een Innovatie Challenge. We hebben dit eerst intern binnen SURF getest, zodat we het later nog beter samen met onze instellingen/klanten kunnen doen. We hebben goed nagedacht over de juiste vraagstelling voor de Innovatie Challenge. We zijn een samenwerkingsorganisatie, dus we zijn veel bezig met de juiste afstemming en daarbij kan snelheid (zeer belangrijk voor innovatie) een uitdaging zijn. Daarom hebben we gekozen voor de vraag: Wat kunnen we door samenwerking juist versnellen, wat gaat samen sneller? Beoordelingscriteria voor ontwikkelde ideeën waren daarbij met name 'impact voor onze klanten' en 'wat betekent het voor de snelheid'.

In samenwerking met KPMG Innovation Advisory hebben we de Innovatie Challenge uitgevoerd, met behulp van het Innovation Factory-platform. De Challenge is zeker succesvol verlopen. Ruim 70 procent van de werknemers heeft de Challenge bekeken op het platform. Ruim 70 mensen (van in totaal 350 medewerkers) hebben actief deelgenomen en er zijn in totaal 66 ideeën opgehaald. We hebben naast het online platform ook actieve offline sessies georganiseerd om mensen te verbinden en hen te stimuleren bij het samen bedenken van nieuwe ideeën."

Wat hebt u geleerd van de Challenge?

"Om de juiste ideeën op te halen is de vraagstelling voor een Challenge heel belangrijk, zodat mensen begrijpen wat precies het doel is waarvoor ideeën worden gezocht. Daarnaast is een actief Challenge Team heel belangrijk, dat dagelijks binnen de organisatie en op het platform de Challenge aanjaagt. Je moet er veel energie insteken zodat er ook veel energie en ideeën uitkomen, het gaat niet vanzelf. Tot slot heb ik geleerd dat het een inspirerende en effectieve manier is om samen ideeën te genereren. Omdat het een interne Challenge was, leverde het ook een afspiegeling op van wat er leeft binnen onze organisatie. Via de ingediende ideeën zagen we ook bepaalde problemen waar onze mensen tegenaan lopen in de praktijk."

De missie van SURF is het 'samen aanjagen van vernieuwing'; hoe kan open innovatie daaraan bijdragen?

"Voor mij betekent open innovatie in samenwerking met de buitenwereld en vooral met onze SURF-coöperatieleden veel kennis opdoen en deze weer delen. Daarbij hoort nieuwe kennis van buiten naar binnen halen, maar vooral ook het delen en gebruiken van onze kennis met onze instellingen. Het belangrijkste aspect van dit proces is open participatie en het in openheid delen van kennis en technologie. Een open innovatieplatform is hierbij interessant. Er zijn over het algemeen genoeg ideeën, maar op deze manier kunnen ideeën samen worden ontwikkeld en verrijkt door anderen. Dit is voor mij het hart van innovatie: samen tot nieuwe en compleet andere ideeën en inzichten komen.

De belangrijkste stap na een Innovatie Challenge is om zo veel mogelijk van de opgehaalde goede ideeën verder te brengen. Twee oplossingen hebben gewonnen bij onze Challenge, waarmee we gelijk aan de slag zijn gegaan. Veel andere goede ideeën werden ook direct opgepakt. We onderzoeken momenteel hoe we dergelijke Innovatie Challenges in de toekomst ook samen met onze instellingen kunnen doen, dus to be continued..."

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Thomas Beelaerts.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)