close
Share with your friends

Fijne wedstrijd

Integriteitsonderwerpen: weten wat wel en niet kan

In bestuurskamers bestaan er verschillende inzichten over thema's als relatiegeschenken, nevenfuncties en uitnodigingen.

Gerelateerde content

Het is binnen de muren van de bestuurskamer van organisaties een regelmatig gehoorde uitspraak: 'wij weten heel goed wat wel en niet kan' of 'natuurlijk zijn wij integer, we nemen echt geen dure relatiegeschenken meer aan'. Wat echter opvalt, is dat wanneer er nadrukkelijk op integriteitsonderwerpen wordt ingegaan, door gesprekken of discussies, er vaak verschil van inzichten bestaat over thema's als relatiegeschenken, nevenfuncties en uitnodigingen. Weten wat wel en niet kan, is in gevallen die zwart of wit zijn eenvoudig.

Echter vaak spelen gebeurtenissen zich af in een grijs gebied en vragen zij aandacht, discussie en beraadslaging, zowel binnen de organisatie als binnen de RvC. Wij willen een lans breken voor meer discussie in de bestuurskamer omtrent dilemma's en integriteitonderwerpen.

Voetbalveld close-up

Er is sinds de financiële crisis wel veel ten goede veranderd binnen de bestuurskamer. Er is meer en meer maatschappelijke aandacht voor belangenverstrengeling en nevenfuncties. Zo heeft de Corporate Governance Code een apart principe gewijd aan het voorkomen van belangenverstrengeling. Geschenken en combinaties van functies die vroeger geaccepteerd waren, roepen echter steeds meer vragen op. Zie bijvoorbeeld de recente aandacht voor een Eerste Kamerlid dat wegens mogelijke belangenverstrengeling gevraagd is haar zetel op te geven.

Bestuurders geven regelmatig hoog op over de mate van transparantie binnen hun organisatie. Iedereen mag alles weten en alles is openbaar. Toch wordt er in de praktijk nog weerstand ervaren wanneer er dieper op individuele personen wordt ingezoomd, uitzonderingen daargelaten.

Het melden van een nieuwe nevenfunctie bij een andere organisatie gebeurt nog regelmatig achteraf. Het melden van het bosje bloemen of de fles wijn als bedankje voor het spreken op een seminar of voor deelname aan een bijeenkomst wordt soms vergeten te melden, dan wel dat het pas aan het einde van het jaar wordt gedaan bij het verplichte rondje langs de gedragscode. Dit terwijl er rondom (de aanvaarding van) nevenfuncties dan wel het bezoeken van netwerk events (eventueel gecombineerd met een kaartje voor de halve finale van de Champions League) veel valt te bespreken en te discussiëren.

Er zijn organisaties die iedere bestuursvergadering een compliance rondje maken. Veel organisaties hebben de ambitie om minstens jaarlijks stil te staan bij compliance en integriteit. Toch schiet het er vaak bij in en zien we dat het aandacht onvoldoende aandacht krijgt. Wij willen een lans breken en zorgdragen dat integriteit aan de top van de organisatie meer aandacht krijgt. Weest u bewust van de beeldvorming die gedrag aan de top richting de organisatie geeft. Een goed voorbeeld vanuit de top is essentieel voor hoe de medewerkers op de werkvloer omgaan met integriteitsissues.

Plan het, doe het en geniet van een levendige discussie binnen uw organisatie waarbij u zult merken hoe ver meningen uiteen kunnen liggen over zaken waarvan u dacht dat deze klip en klaar waren (bijvoorbeeld de kaartjes voor de halve finale van Champions League). Ik wens u een fijne wedstrijd.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)