close
Share with your friends

Global Banking Fraud Survey

Fraude: kunnen banken de uitdaging aan

De complexe dreiging van fraude: kunnen banken de uitdaging aan?

In het veranderende mondiale banklandschap waar het aantal digitale betalingen exponentieel toeneemt en die in fracties van seconden worden verwerkt, vinden fraudeurs nieuwe manieren om banken en hun klanten op te lichten.

Deze enquête is uitgevoerd om een beeld te krijgen van hoe banken omgaan met interne en externe fraudedreigingen. Respondenten werd gevraagd naar trends in fraudetypologieën, hun uitdagingen bij het beperken van bedreigingen, beveiligingsmogelijkheden in een digitaal tijdperk en hoe zij hun teams structureren en middelen inzetten om hun frauderisicobeheer te optimaliseren.

Belangrijkste bevindingen

  • Meer dan de helft van de respondenten ervaart een toename van de totale waarde en het volume van externe fraude. 
  • Het grootste deel van de respondenten zegt dat de totale kosten, gemiddelde kosten en het volume van ontdekte interne werknemersfraude gelijk zijn gebleven of zijn afgenomen. Dit hoeft echter geen getrouw beeld te geven van de kosten van interne fraude. Veel externe fraudeurs zijn gelieerd aan een werknemer van de bank. 
  • Meer dan de helft van de respondenten haalt minder dan 25 procent van het fraudebedrag terug, wat aantoont hoe belangrijk preventie is. Banken investeren in nieuwe technologieën voor fraudepreventie.
  • In elke regio worden cyberaanvallen als de grootste uitdaging van het frauderisico beschouwd. 
  • Banken zien wereldwijd een toenemende trend in oplichting. Fraudeurs manipuleren en dwingen klanten om betalingen aan hen te doen, waarbij ze de bankcontroles omzeilen.
  • Klanten spelen een sleutelrol bij het voorkomen en detecteren van frauduleuze activiteiten op hun rekeningen. Er moet meer worden gedaan om klanten voor te lichten over fraude en oplichting.
  • Banken maken zich over de hele wereld klaar om hun deuren te openen voor derden om toegang te krijgen tot hun klantgegevens; Open Banking wordt door bankiers als een belangrijke uitdaging gezien in het frauderisico. 
  • Fraudeurs worden steeds geavanceerder en kunnen hun werkwijze snel veranderen en aanpassen. Banken moeten wendbaar zijn om te reageren op nieuwe dreigingen en nieuwe benaderingen en technologieën omarmen om op fraude te anticiperen en die te voorkomen.  

Meer informatie?

Meer weten over wat u kunt doen om fraude te voorkomen? Neem contact op met Leen Groen

Neem contact met ons op