close
Share with your friends

In- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties, 2018

In- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties

Analyse van in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties, 2018.

Johan van Hoof

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Nl building old

In Nederland zijn ruim 350 corporaties, elk met een eigen bestuur, waarvan het merendeel wordt gevormd door een of meer professionele, betaalde bestuurders. In 2015 voerde de branchegroep Woningcorporaties van KPMG, op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, een analyse uit op de in- en uitstroom van corporatiebestuurders van 2010 tot 2014 van alle corporaties met meer dan 7.000 verhuureenheden (ruim 100 corporaties). Omdat deze analyse interessante inzichten oplevert, hebben we deze op vergelijkbare wijze ook uitgevoerd voor de jaren 2015 en 2016. Vanaf 2017 hebben we daar ook de corporaties met een omvang van 5.000 verhuureenheden aan toegevoegd. Daarmee hebben we – in termen van de Aedes-benchmark – zowel de XL, L als M corporaties in beeld. Voor 2018 betreft dit in totaal 143 corporaties. Naast een analyse van de in- en uitstroom kijken we ook naar de omvang van het bestuur bij de 143 corporaties en de ontwikkeling die we daarin zien.

We hebben openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagenen persberichten. Vanzelfsprekend hebben we dat gedaan met grote nauwkeurigheid, maar niet alle informatie is 100% te achterhalen, dus we kunnen niet uitsluiten dat een enkel cijfer in de praktijk iets anders is of dat er ergens een mutatie ontbreekt. Voor de analyse gaan we uit van de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Bestuurders die dus per 1 januari 2019 gestart zijn (of later), zijn nog niet als ‘nieuw’ meegenomen in deze publicatie. Zij worden volgend jaar vermeld, als nieuwe instroom voor 2019.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)