close
Share with your friends

ESG Compliance Masterclass voor pensioenfondsen

ESG Compliance Masterclass voor pensioenfondsen

DE ESG masterclass is de uitgelezen kans om uw kennis te vergroten en u te ontwikkelen tot een sterke gesprekspartner op het gebied van ESG.

Gerelateerde content

Plant growing in glass money jar

De ESG Compliance Masterclass vindt plaats op de volgende data:

  • dinsdag 24 september 2019
  • dinsdag 8 oktober 2019
  • dinsdag 29 oktober 2019

U bent werkzaam in de pensioensector en ziet de toenemende aandacht voor ESG zowel vanuit de sector als in de wet- en regelgeving. U moet ESG compliant zijn en u wilt een soepele en juiste integratie van ESG in uw beleid, risicomanagement en rapportering, maar zoekt nog naar de juiste handvatten? Dan is de ESG Compliance Masterclass voor professionals in de pensioensector de uitgelezen kans om uw kennis te vergroten en u te ontwikkelen tot een sterke gesprekspartner op het gebied van ESG.

Binnen het pensioensegment is de afgelopen decennia in toenemende mate aandacht gekomen voor ESG. ESG staat voor 'Environment, Social& Governance'. Het thema duurzaam investeren is niet meer weg te denken van de agenda van het pensioenfondsbestuur doordat dit zowel vanuit de maatschappij, deelnemers, sociale partners, vermogensbeheerders én de (nieuwe) wet- en regelgeving een actueel onderwerp geworden is. Verder zien we met toenemende mate dat er nadruk wordt gelegd op ESG als risicofactor.

Binnen het wettelijk kader zit ESG verankerd bij zowel de vormgeving als de uitvoering van het beleggingsbeleid. Hier dient zowel intern als extern verantwoording over te worden afgelegd en dit dient op juiste wijze te worden gecommuniceerd. Vanuit de code Pensioenfondsen is hier al jaren aandacht voor, maar ook in de Pensioenwet en in de recentelijk gewijzigde IORP II richtlijn is ESG nu een vast onderdeel.

Gedurende anderhalve maand krijgt u in drie dagdelen van vier uur alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om een goede gesprekspartner te kunnen worden met al uw stakeholders op het gebied van ESG. U bent na afloop van de masterclass in staat om de impact van huidige ontwikkelingen op uw organisatie in te zien. U weet welke stappen u dient te ondernemen om te zorgen dat u ESG compliant bent op de drie hoofdthema's: Het vormen van een juist ESG beleid, het integreren van uw ESG beleid in uw risico management cyclus, en de rapportage over dit onderwerp. De masterclass stelt u in staat om in control te zijn met uw ESG beleid, ook in het contact met uw vermogensbeheerder.

KPMG en ES Advisoryzijn samen goed voor meer dan 15 jaar aan het verzorgen van (post) HBO en academische onderwijs. Met deze ervaring van uw begeleiders en de kennis die zij hebben op het gebied van ESG compliance, zal de ESG compliance Masterclass uw kennis op dit gebied naar het gewenst niveau tillen. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze ESG compliance Masterclass!

Profiel van de masterclass

De ESG compliance Masterclass biedt u de mogelijkheid om uw vakinhoudelijke kennis, maar ook uw vaardigheden te vergroten in een periode van anderhalve maand. Hierdoor bent u in staat om u te ontwikkelen tot een gelijkwaardige gesprekspartner over het ESG beleid binnen uw organisatie, met uw vermogensbeheerder, de toezichthouder en uw deelnemers.

Ervaren trainers

KPMG heeft een breed scala aan specialistische kennis. KPMG slaat de handen ineen met ES Advisory, dé specialist op het gebied van pensioenrecht. Onze professionals worden dagelijks geconfronteerd met de specifieke problematiek in de praktijk. Het zijn deze professionals die wij als trainers inzetten voor deze masterclass. De trainers hebben sterke kennis op het gebied van pensioen, wet- en regelgeving en ESG. Alle trainers hebben ruime ervaring, waardoor zij een goede vertaalslag kunnen maken tussen theorie en praktijk in de verschillende modules.

Curriculum

Het curriculum van de masterclass is opgebouwd uit modules rondom de drie hoofdthema's (beleid, risicomanagement en rapportering), aan de aan de hand van (nieuwe) eisen in wet- en regelgeving over ESG integratie in uw organisatie. Er wordt verder gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en de operationalisering van uw beleid. Voor de invulling van het curriculum verwijzen wij u naar pagina 7 van de bijgevoegde brochure.

Certificaat

Na afloop van de masterclass ontvangt u een certificaat ter erkenning van de door u opgedane kennis.

Ten slotte

Voor meer informatie over de inhoud en vorm van de masterclass kunt u contact opnemen met Nina Schallenberg, (06 8332 3830) of per e-mail. Tevens kunt u haar benaderen voor het inschrijfformulier.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze ESG Masterclass.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)