close
Share with your friends
Healthcare Reimagined: de meest impactvolle technologische ontwikkelingen in de zorg

De meest impactvolle technologische ontwikkelingen

Healthcare Reimagined:

Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is enorm hoog. Grote technologiebedrijven, start-ups, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen; iedereen werkt aan nieuwe oplossingen voor de patiënt. De beloofde impact is duizelingwekkend: een betere kwaliteit van zorg dicht bij huis of zelfs thuis bij de patiënt die zelf aan de knoppen zit.

Echter, in het licht van de exponentiële groei van technologie staat de zorg nog maar aan de vooravond van een digitale revolutie. Een digitale revolutie die ons veel kan brengen. Zoals de mogelijkheid om zorg steeds meer een integraal onderdeel van ons dagelijks leven te laten zijn en daarmee de mogelijkheid geeft om de toenemende vergrijzing, ondanks een krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd te blijven bieden, zodat burgers goede zorg kunnen blijven ontvangen. In de whitepaper Healthcare Reimagined leest u welke technologische ontwikkelingen relevant zijn voor de zorg en wat de verwachte impact is op de zorgsector. Vervolgens schetsen wij een route richting digitale transformatie.

Welke uitdagingen komen er op ons af?

Het is echter niet alles goud wat er blinkt. Willen we de mogelijkheden die technologische vernieuwingen bieden goed benutten, dan zullen we onze traditionele manieren van werken ingrijpend moeten aanpassen. Technologische vernieuwing vraagt om (complexe) organisatorische veranderingen, met grote gevolgen voor de betrokken zorgprofessionals. Het zorgproces zal drastisch wijzigen en dit vereist de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Maar niet alleen binnen de muren van organisaties moet het zorgproces fundamenteel veranderen. Om de mogelijkheden van technologische vernieuwing goed te benutten is een goede samenwerking tussen de ketenpartners van toenemend belang.

Belang van samenwerking in de keten

Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een goed digitaal platform in de regio waarmee regioaanbieders en technologie samenkomen om de zorg aan burgers vorm te geven. Juist door die noodzaak tot veranderen zien we dat de wederzijdse versterking tussen zorg en de inzet van technologie veel minder snel tot stand komt dan mogelijk en wenselijk is. Niet alle professionals zijn er al aan toe of in staat om in een ‘man-machinecombinatie’ de zorg te leveren. En ook niet alle ketenpartners zitten op één lijn; of ze zitten wel op één lijn, maar beschikken nog niet over de middelen en infrastructuur om gezamenlijk te werken aan digitalisering.

Bestuurders moeten het stuur in handen nemen

Technologie zelf geeft nog veel onzekerheid. Het veld van alle technologische mogelijkheden biedt veel diversiteit met ‘duizend bloeiende bloemen’ als realiteit, terwijl de benodigde investeringen juist om een vaste koers vragen. De vraag welke technologische vernieuwing werkelijk waarde toevoegt is daardoor nadrukkelijk aan de orde.

Alleen fundamentele stappen in ketensamenwerking en de inzet van technologie kunnen voorkomen dat de zorg steeds verder dichtslibt. Daarmee is de enige conclusie dat we, ondanks alle onzekerheden, toch stappen moeten zetten op het pad naar digitalisering van de zorg. Zorgbestuurders moeten daarbij, ondanks het verblindende licht dat alle technologie soms op ons werpt, niet verstijven maar het stuur in handen nemen.

Download de whitepaper

In deze publicatie zoomen we nader in op technologische vernieuwing. In hoofdstuk één beschrijven we waarom technologie zo hard nodig is om de zorg toegankelijk te houden en wat de belangrijkste technologische trends van dit moment zijn. In hoofdstuk twee wordt verduidelijkt op welke wijze deze een versnelling kunnen bieden bij het herstellen van de balans in de zorgmarkt. In hoofdstuk drie geven we een kort overzicht van waar we staan en wat zorgorganisaties doen en kunnen doen om technologische vernieuwing te integreren in hun bedrijfsvoering. We sluiten de publicatie af met onze route naar digitale transformatie. Deze biedt de handvatten om niet morgen, maar vandaag de afslag te nemen naar nieuwe zorg. 

People-driven progress

Als KPMG geloven wij in ‘people driven progress’. Vooruitgang is pas vooruitgang als deze daadwerkelijk waarde toevoegt voor mens en maatschappij. De vraag welke technologie waarde toevoegt voor de patiënt én de zorgprofessional moet derhalve de belangrijkste leidraad zijn. Met deze publicatie willen we u daarbij helpen. We willen u helpen om niet morgen maar vandaag te starten met een nieuwe blik op de zorg, waarbij technologie waarde toevoegt: reimagine healthcare.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over technologische ontwikkelingen in de zorg, neem dan contact op met Hylke Kingma  of Anna van Poucke.

Neem contact met ons op