close
Share with your friends

De toekomst van Finance

De toekomst van Finance

Bouwen aan het dienstverleningsmodel van de toekomst

Gerelateerde content

High rising buildings showing  blue sky at top

In de afgelopen decennia is het dienstverleningsmodel voor Finance geëvolueerd van gedeelde diensten (shared services) naar multisourcing en, recentelijk, naar wereldwijde zakelijke dienstverlening (Global Business Services (GBS), die meerdere processen en regio's omvat. Een belangrijke drijfveer achter deze evolutie is de noodzaak om transactionele diensten efficiënter te leveren om zo financiële professionals te ontlasten en hen in staat te stellen om strategische waarde toe te voegen via de andere twee lagen van het 'pakket' van hun dienstverleningsmodel: gespecialiseerde diensten en business partnering. Met de komst van extreme automatisering zal deze benadering van dienstverlening drastisch veranderen. Van intelligente automatisering tot geavanceerde analytics: vernieuwende technologie zal Finance in staat stellen om al haar diensten effectiever en efficiënter te leveren. Dit omvat zowel fiscale, treasury-, audit- en plannings-werkzaamheden als andere activiteiten met een hoge toegevoegde waarde die het bedrijf helpen om betere beslissingen te nemen. Maar terwijl technologie voordelen creëert, kan diezelfde technologie ook voordelen wegnemen. Finance mag dan grote vooruitgang hebben geboekt in het opbouwen van haar ondernemingsidentiteit, uiteindelijk zal zij een deel daarvan weer moeten afstaan. In het dienstverleningsmodel van de toekomst zullen financiële teams kleiner zijn, minder lokaal aanwezig zijn en meer samenwerken met andere functies in het traject naar end-to-end procesoptimalisatie.

Automatisering die verder gaat dan efficiënte transactieverwerking

Veel financiële functies gebruiken Robotic Process Automation (RPA) om handmatige werkzaamheden te verminderen en de kosten van de transactieverwerking en administratieve verwerking te verlagen. Volgens een studie van KPMG LLP (KPMG) gebruikt ongeveer 70 procent van de financiële functies RPA om de kosten te verlagen en de efficiëntie van het proces te verbeteren, terwijl ongeveer de helft het gebruikt om het personeelsbestand te verminderen. 1 Echter, naarmate de automatisering geavanceerder wordt, zal die ook de diensten met een hogere toegevoegde waarde ontwrichten. "Behendige 'bots' kunnen in toenemende mate veel uitvoerings-, workflow- en archiveringstaken overnemen, waardoor medewerkers zich kunnen richten op monitoren, analyseren en beslissingen nemen over afwijkingen," aldus Jolande Bot-Vos, directeur van de opleiding MSc Management van de Imperial College Business School. Aanvullend vermeld zij dat "Tegelijkertijd zullen nieuwe data- en analytics-tools Finance helpen om beter te begrijpen hoe het bedrijf presteert en op feiten gebaseerde besluitvorming te ondersteunen, dicht bij de business en in real-time."

Woman looking at tablet during dark

"Behendige 'bots' kunnen in toenemende mate veel uitvoerings-, workflow- en archiveringstaken overnemen, waardoor medewerkers zich kunnen richten op monitoren, analyseren en beslissingen nemen over afwijkingen."

Jolande Bot-Vos, directeur opleiding MSc Management, Imperial College Business School

Ontwrichtende technologie zal de manier waarop Finance transactionele diensten, gespecialiseerde diensten en business partnering levert aanzienlijk veranderen.

Met behulp van intelligente automatisering kan Finance op betrouwbaardere manier en met minder medewerkers gespecialiseerde diensten leveren.

Zo zijn budgetteren en prognosticeren belangrijke aspecten in zakelijke partnerschappen, maar zijn deze processen vandaag de dag vaak niet meer dan schattingen op basis van prestaties uit het verleden, zonder rekening te houden met externe macro- en micro-economische factoren. Bovendien is het budgetteringsproces vaak een lang, politiek en omslachtig traject, waarbij financiële teams maandenlang bezig zijn met de vertaalslag van lokaal naar regionaal naar mondiaal niveau, en dan uiteindelijk toch geen akkoord krijgen van de top omdat men bang is voor verrassingen. Uiteindelijk is het proces niet alleen duur; het is ook inherent gebrekkig en statisch.

In het dienstverleningsmodel van de toekomst zal Finance automatisering gebruiken om interne gegevens uit functie overschrijdende systemen te halen en deze te combineren met externe gegevens over concurrenten, economische factoren, aankomende regelgeving en meer. Door deze gegevens met behulp van geavanceerde analytics te benutten, kan Finance in een fractie van de tijd veel nauwkeurigere en voortdurend geactualiseerde prognoses leveren.

Met behulp van intelligente automatisering kan Finance ook op een betrouwbaardere manier en met minder medewerkers gespecialiseerde diensten leveren. Bij audits, bijvoorbeeld, zullen medewerkers dankzij technologie snel robuuste datasets kunnen scannen op compliance-issues. Bij fiscale zaken zullen deze systemen kerngegevens extraheren, regels toepassen en helpen bij het indienen van belastingaangiften.

aerial-view-people-discussing-in-meeting-white-background

Business partnering krijgt een nieuwe vorm, minder gebonden aan geografie

Als gevolg van deze automatisering zal business partnering in de toekomst een andere vorm krijgen. Finance zal minder professionals in de verschillende business units en regio's hoeven in te bedden, omdat er voor de toegang tot en analyse van gegevens geen lokale aanwezigheid meer nodig is. In plaats daarvan zullen dienstverleningsmodellen steeds meer gebruikmaken van COE's met data scientists, intelligente automatisering en financiële specialisten. Zij zullen interne en externe gegevens analyseren om het bedrijf te helpen bij het beantwoorden van belangrijke vragen, zoals hoe kapitaal in te zetten, waar uit te breiden of welke productlijnen uit te bouwen. Deze COE's zullen in hoge mate geautomatiseerd zijn, en kunstmatige inzetten om menselijk kapitaal vrij te maken voor meer bedrijfsanalyses en business partnering.

In de gemiddelde financiële functie worden prognoses op dit moment nog gemaakt op basis van beperkte, historische gegevens en een woud van spreadsheets. Hierdoor zijn de prognoses inefficiënt, inaccuraat en niet tijdig beschikbaar. In het dienstverleningsmodel van de toekomst zal de financieel analist, als onderdeel van een virtuele COE, met behulp van machine learning diverse gegevensbronnen kunnen analysen en zo sneller en nauwkeuriger prognoses kunnen maken. De financiële professional zal zo minder tijd zijn aan het maken van de prognoses en meer tijd over hebben om het management van het bedrijf te helpen bij het analyseren en interpreteren ervan.

"Dankzij de komst van nieuwe, gedistribueerde technologie zullen deze rollen steeds minder gebonden zijn aan de kantooromgeving en steeds meer gedreven worden door de behoefte aan interactie en teamwork met de business," aldus mevrouw Bot-Vos.

Dankzij op technologie gebaseerde COE's kan Finance haar expertise effectiever opschalen. In het verleden waren er misschien enkele tientallen professionals per COE nodig hadden om een levensvatbaar model te krijgen. Maar in de toekomst zal het wellicht mogelijk zijn om wereldwijd met slechts tien kleine COE's te opereren die samenwerken om enkele verschillende soorten geregionaliseerde expertise te leveren.

Lady standing with earphone in front of glass building

Een flexibele bezetting met mensen en technologieën ontwerpen

Door de komst van intelligente automatisering zullen er aanzienlijk minder middelen nodig zijn voor transactionele activiteiten, waardoor er minder behoefte zal zijn aan een rigide organisatorische hiërarchie. Tegelijkertijd zal Finance ervoor moeten zorgen dat men de juiste competenties heeft opgebouwd om nieuwe technologieën in te zetten, te onderhouden en te beheren, van geavanceerde analytics tot blockchain. "Zo'n systeem zal nieuwe banen opleveren", aldus dr. Andrea Moro, directeur van de opleiding MSc Finance van de Cranfield School of Management. "De toegang tot zo'n enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens betekent dat er behoefte zal zijn aan bekwame analisten die deze gegevens kunnen interpreteren."

Bovendien zullen er vanwege het tempo van de ontwrichting zeer snel nieuwe zakelijke behoeften opkomen, dus Finance zal een flexibele personeelsbezetting moeten hebben. Wellicht zal de organisatie moet inlenen en samenwerken om toegang te krijgen tot het juiste talent dat geavanceerde technologieën kan benutten.

In plaats van het verlagen van de personeelskosten door activiteiten naar lagelonenlanden te verplaatsen, vormt automatisering nu in toenemende mate de belangrijkste bron van kostenbesparingen. Beslissingen over personeelsinzet zullen dan ook steeds minder over de locatie gaan en steeds meer over de toegang tot toptalent. In tegenstelling tot het huidige model van grote transactionele centra op locaties met lage kosten, zullen offshore centra in de toekomst kleinere, meer gespecialiseerde en meer geautomatiseerde centra zijn voor diensten met een hoge toegevoegde waarde. Naarmate Finance zich ontwikkelt tot een meer strategische business partner, zullen dienstverleners bovendien een belangrijke rol kunnen spelen in dat partnerschap, maar zij zullen ook complexer en meer analytisch werk moeten gaan verrichten. En de onderneming zal de financiële functie moeten aansturen met een goed gedefinieerd model voor service management.

Aerial view of two businessman discussing pointing towards laptop

Meer samenwerking bij end-to-end processen

In haar voortdurende zoektocht naar manieren om haar positie in de onderneming te verstevigen en tegelijkertijd maximale toegevoegde waarde te bieden, wisselt de financiële functie van oudsher tussen gedecentraliseerde en gecentraliseerde dienstverleningsmodellen. In gedecentraliseerde modellen heeft de leiding van de financiële functie enige zeggenschap afgestaan door haar professionals bij de verschillende business units en regio's onder te brengen. In gecentraliseerde modellen, daarentegen, heeft de functie werkzaamheden geconsolideerd om zo kosten te verlagen en de efficiëntie en rechtstreekse zeggenschap te vergroten.

47% van de CEO's zou graag zien dat hun CFO's meer financiële vaardigheden in het bedrijf inbedden via business partnering

Met shared services heeft Finance een mooie balans gevonden, waarbij een hoge kwaliteit, reactiesnelheid en efficiënte transacties worden geleverd vanuit locaties met lage kosten, terwijl tegelijkertijd duidelijk eigenaarschap voor de financiële functie wordt gecreëerd.

De leiders van financiële functies hebben een zware weg afgelegd om dit niveau van identiteit en zeggenschap binnen hun onderneming te creëren, maar ze zullen dit nu deels moeten loslaten omdat organisaties zich steeds meer in de richting bewegen van multifunctionele dienstverlening (ook wel Global Business Services (GBS) genoemd). In dit multifunctionele model – een combinatie van shared diensten, outsourcing en interne activiteiten – doorbreken toonaangevende organisaties functionele silo's om diensten aan te kunnen bieden die gehele end-to-end processen omvatten, zoals 'order-to-cash', 'record-to-report' of 'procure-to-pay'. Dit betekent dat alle functiehoofden, van CFO's tot CIO's, een verlies van zeggenschap kunnen gaan ervaren doordat hun mensen aan het hoofd van de GBS gaan rapporteren in plaats van via de functionele rapportagelijn.

Beslissingen over personeelsinzet zullen minder over de locatie gaan en steeds meer over de toegang tot toptalent.

Smiling man with tablet in hand

Finance zal het streven om eigenaarschap te hebben over alle financiële gegevens en activiteiten moeten loslaten en in plaats daarvan moeten samenwerken met anderen om deze gegevens en activiteiten te beheren als onderdeel van een functie overschrijdend analytics-model dat belangrijke inzichten aan het bedrijf verschaft.

Een multifunctioneel model is echter noodzakelijk om eigenaarschap, verantwoording en optimalisatie met betrekking tot end-to-end bedrijfsprocessen tot stand te brengen. Een GBS-model levert niet alleen schaalvoordelen op, maar stelt ondernemingen ook in staat hun flexibiliteit te verbeteren, management en governance te vereenvoudigen, risico's beter te beheren en meer innovaties, zoals RPA en digitale technologieën, te integreren.

Om ook in de toekomst relevant te blijven, zal Finance haar functie moeten optimaliseren en dit kan niet los van de rest van het bedrijf gebeuren. Om maximaal voordeel te halen uit vernieuwende technologie, zal Finance de traditionele functionele barrières moeten doorbreken en moeten samenwerken met HR, IT, inkoop en andere afdelingen om een ondernemingsplatform voor de levering van diensten op te bouwen.

Een functie overschrijdend analytics-model bouwen

Dankzij de technologische vooruitgang zullen bedrijfsgegevens die zich voorheen in functionele silo's bevonden via end-to-end processen met elkaar worden verbonden, en GBS is de manier om inzichten binnen de hele onderneming op te schalen.

De belangrijkste doelstellingen van Finance voor 2018-2019:

  • Kosten verlagen en het model voor de levering van financiële diensten optimaliseren
  • Investeren in intelligente automatisering om personeelskosten te verlagen en efficiency's te realiseren
  • Bijdragen aan en mogelijk maken van kostenbesparingen binnen de onderneming als geheel

Om maximaal voordeel te halen uit de nieuwe connectiviteit en beschikbaarheid van gegevens, zal Finance het streven om eigenaarschap te hebben over alle financiële gegevens en activiteiten moeten loslaten en in plaats daarvan moeten samenwerken met anderen om deze gegevens en activiteiten te beheren als onderdeel van een functie overschrijdend analytics-model dat belangrijke inzichten aan het bedrijf verschaft.

End-to-end processen zullen grotendeels geautomatiseerd verlopen en meerdere functies omvatten, waardoor governance veel meer zal worden dan een 'rol'. In plaats daarvan zullen governance structuren in de toekomst waarschijnlijk een 'Global Process Leader' hebben die verantwoordelijk is voor het leveren van toegevoegde waarde, verbeteren van de operationele efficiëntie en beheren van de kostenstructuur, terwijl een 'Global Executive Sponsor' – een functiehoofd, bijvoorbeeld – de overkoepelende beleidsregels en vereisten vaststelt.

Op welke wijze zal de leiding van de financiële functie een bijdrage leveren in deze governance structuur? Hoe kan Finance haar personeelsbezetting reorganiseren op basis van expertise op het gebied van financiële technologie, data en analytics, governance en transformatie? Dit zijn de belangrijkste vragen die kansen bieden voor de toekomst van de dienstverlening.

Processen ontwerpen vanuit het perspectief van klantervaring

Uiteindelijk zal het nodig zijn om end-to-end dienstverleningsmodellen te bouwen, maar dit zal niet voldoende zijn. De meest succesvolle financiële functies zullen ook diepgaand inzicht verwerven in de reis van hun interne en externe klanten en een probleemoplossende Design Thinking methode toe te passen en de klantreis in kaart brengen om zo flexibele processen te creëren Deze processen zullen de klantervaring verrijken en de loyaliteit aan het dienstverlenings-'merk' vergroten. Wanneer klanten namelijk gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot diensten en aan hun wensen tegemoet wordt gekomen – of het nu gaat om digitale technologie, mobiele apps of zelfs een traditioneel telefoongesprek – zullen ze de procedures volgen, niet alleen omdat ze dat van anderen moeten, maar omdat ze dat ook zelf willen. Intern kan het juiste procesontwerp de efficiëntie van processen verhogen, van het boeken van reizen tot het inkopen van diensten bij leveranciers. Voor externe klanten kan het de omzet verhogen, het aantal afwijkingen verminderen en de klanttevredenheid verhogen.
Veerkracht opbouwen met het oog op aanhoudende ontwrichting

Aangezien bedrijfsmodellen en ecosystemen blijven veranderen, wat er toe kan leiden dat hele sectoren plotseling worden ontwricht, zal Finance een dienstverleningsmodel moeten ontwikkelen dat zich snel kan aanpassen aan marktverschuivingen.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een financiële functie drie jaar lang bezig is geweest met het implementeren van een nieuw ERP-systeem, dat vervolgens wordt ontwricht door nieuwe technologie die de manier waarop klanten, leveranciers en werknemers verwachten met het bedrijf te communiceren fundamenteel verandert? Hoe moet Finance dan reageren? Een ander voorbeeld: het plan van Amazon om medische hulpmiddelen te distribueren zorgt niet alleen voor ontwrichting bij andere distributeurs, maar ook bij fabrikanten, die hierdoor totaal nieuwe processen nodig hebben – van orderverwerking tot voorraadbeheer – voor een ander soort ketenpartner. Is Finance daarop voorbereid? Worden aan deze fabrikanten nieuwe technologieën zoals blockchain beschikbaar gesteld om meer transparantie in de toeleveringsketen te creëren en processen te stroomlijnen? Om hun veerkracht te vergroten in een onderling verbonden markt waar voortdurend ontwrichting optreedt, zullen financiële functies voortdurend moeten anticiperen op de mogelijke veranderingen in hun sector – niet alleen bij de huidige handelspartners, maar ook bij andere spelers in de markt als geheel. Het is van cruciaal belang om de mogelijke impact in overweging te nemen, veerkrachtige processen te ontwikkelen en een flexibel dienstverleningsmodel te ontwerpen. Dit betekent niet dat je ijzer met handen hoeft te breken; met een stapsgewijze benadering kom je al een heel eind met betrekking tot het aantonen van succes, het beperken van risico's en het creëren van vertrouwen binnen de onderneming.

91% van de CEO's zegt bereid te zijn om een radicale transformatie van het bedrijfsmodel te leiden

Aangezien bedrijfsmodellen en ecosystemen blijven veranderen, wat er toe kan leiden dat hele sectoren plotseling worden ontwricht, zal Finance een dienstverleningsmodel moeten ontwikkelen dat zich snel kan aanpassen aan marktverschuivingen.

US executive walking with briefcase

Je voorbereiden op de toekomst

Sommige organisaties zijn al bezig hun dienstverleningsmodellen aan te passen aan de uitdagingen die voor hen liggen. En aantal voorbeelden hiervan bij klanten van KPMG:

  • Een wereldwijd biotechnologiebedrijf moest een nieuw model implementeren voor het leveren van back-office Finance en de ondersteuning van HR, terwijl men zelf midden in het proces zat van de overname van een organisatie die van een ander bedrijf werd afgesplitst. Het bedrijf heeft KPMG ingeschakeld om te helpen bij het managen van deze unieke kans, waaronder het consolideren van organisaties, het integreren en standaardiseren van systemen en het optimaliseren van processen. Het resultaat is een goed gedefinieerd en goed beheerd model voor de levering van GBS, dat duizenden werknemers in tientallen landen ondersteunt en tegelijkertijd de kosten aanzienlijk verlaagt. Het bedrijf kan hierdoor een aanzienlijk groter volume aan ondersteuning verwerken en anticiperen op toekomstige technologische problemen en deze aanpakken.
  • Een groot bedrijf in consumentengoederen wilde wereldwijd uitbreiden door middel van overnames, zodat het kon profiteren van schaalvoordelen en de kosten in het hele bedrijf kon verlagen. Om de backoffice-activiteiten volledig te integreren en te optimaliseren, heeft KPMG de strategie voor een nieuw dienstverleningsmodel ontworpen en geïmplementeerd, waardoor de financiële activiteiten zijn geïntegreerd en processen zijn gemigreerd naar regionale en wereldwijde servicecentra. Dankzij deze nieuwe basis heeft de financiële functie snel de efficiëntie van de workflow verbeterd en de interne beheersmaatregelen geoptimaliseerd en is deze uiteindelijk uitgegroeid tot een waardevolle business partner die de overnamestrategie van het bedrijf ondersteunt. 

Waar bevindt u zich u op weg naar de toekomst? 

Gebruik de volgende vragen om de voortgang van uw financiële functie naar een nieuw dienstverleningsmodel te meten:

  • Heeft u geëvalueerd in hoeverre uw functie de marktontwrichtingen kan bijbenen?
  • Heeft u inzicht in de huidige capaciteit van uw functie op het gebied van technologie, talent en het ontwikkelen van een dienstenportfolio?
  • Is uw dienstverleningsmodel flexibel genoeg om zich aan te passen aan belastinghervormingen, veranderingen in immigratieregels, handelsverdragen en andere veranderingen in regelgeving die tot veranderingen in het waarde model leiden?
  • Heeft u de toekomstige staat van uw bedrijf op het gebied van digitale zakelijke diensten gedefinieerd en een duidelijk pad uitgestippeld om leemtes in de capaciteit te dichten?
Bussiness woman standing in office corridor with tablet

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)