close
Share with your friends

Brexit: a never ending story - Part 5

De laatste stand van zaken rondom Brexit

Op woensdag 13 maart, de dag na de (tweede) nederlaag van premier May in het Britse Lagerhuis, vond bij KPMG Meijburg & Co in Amstelveen een Brexit round table plaats in samenwerking met de Franse Kamer van Koophandel. Het doel van dit symposium - zo kort voor de Brexit datum van 29 maart 2019 - was om in te spelen op de laatste stand van zaken en bedrijven helpen voor te bereiden op Brexit. Echter ruim 14 dagen voor de Brexit-datum is steeds nog alles onduidelijk. Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co licht in zijn blog de huidige situatie nader toe.

Contact

Gerelateerde content

Geen enkele optie, zelfs de tot twee keer toe getorpedeerde deal die de Britse regering heeft onderhandeld met de Europese Unie, is definitief van tafel. Het Britse parlement heeft weliswaar de deal afgewezen, die volgens de Europese Unie niet meer verder onderhandeld kan worden. Hierdoor stevenen we af op een harde Brexit per 29 maart a.s., tenzij deze datum op verzoek van de Britse regering wordt uitgesteld. Hiervoor passeren waarschijnlijk een aantal amendementen vandaag en morgen met succes het Lagerhuis. Echter hierbij is een aantal kanttekeningen te plaatsen:

  • Dit verzoek tot uitstel biedt vooralsnog geen hoop op een alternatieve oplossing, omdat er simpelweg (nog) geen alternatief voorhanden is dat de steun van het Britse Lagerhuis heeft;
  • Een tweede referendum of nieuwe verkiezingen, met daarmee een nieuwe Britse koers, lijken geen meerderheid in het Lagerhuis te hebben;
  • Voorts moet dit Britse verzoek unaniem door alle lidstaten van de Europese Unie worden goedgekeurd en het is maar de vraag welke eisen de EU hieraan verbindt. Deze eisen zullen vervolgens opnieuw aan het Britse Lagerhuis worden voorgelegd met alle gevolgen van dien.

Alle opties weer mogelijk

De kans dat kort voor 29 maart of zelfs op 29 maart de tot twee keer toe getorpedeerde deal alsnog succesvol in stemming wordt gebracht, als alternatief voor een harde Brexit, is dan ook niet ondenkbaar. Ook komt de reeds door velen afgeschreven optie van ‘remain’ weer nadrukkelijk naar boven. Immers, wanneer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een langer uitstel overeenkomen, bijvoorbeeld tot 2020, om bijvoorbeeld verkiezingen of een nieuw referendum mogelijk te maken, dan zou de uitkomst daarvan misschien wel de weg vrijmaken voor remain. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van eind vorig jaar kan het Verenigd Koninkrijk zelfstandig het besluit tot uittreding te niet doen.

Douanerechten

De Britse regering heeft een aantal maatregelen die bij een ‘no deal’-scenario gaat gelden bekend gemaakt. Zo is onder andere bepaald dat de meeste douanerechten naar 0 worden teruggebracht. Slechts voor 13% van alle goederen wordt nog belast met douanerechten. Dit betreft producten zoals, rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, kippenvlees en zuivel gerelateerde producten om daarmee Britse boeren te beschermen. Ook de Britse auto-industrie wordt beschermd door middel van heffingen voor auto’s. Onderdelen van auto’s daarentegen vallen onder het 0-tarief. Daarmee worden risico’s voor de Britse auto-industrie gemitigeerd. Hetzelfde geldt voor producten, zoals meststoffen en brandstoffen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie van landen buiten het Verenigd Koninkrijk. Ook voor producten, zoals bananen, rietsuiker en vis blijven heffingen bestaan. Deze hebben voornamelijk als doel om ontwikkelingslanden, die wel verlaagde heffingen hebben, meer kans te geven op de Britse markt.

Brexit: a never ending story - Part 5

Ierland en Noord-Ierland

Verder heeft de Britse regering aangekondigd dat aan de Ierse grens op Ierland (tijdelijk) geen controles plaatsvinden voor goederen die vanuit Ierland naar Noord-Ierland geïmporteerd worden. Hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen is nog onduidelijk, want dit zou zomaar tot ongewenste import van allerlei producten via Ierland in het VK kunnen leiden.

Het wegnemen van de tarifaire belemmeringen biedt veel voordelen voor Europese bedrijven die exporteren naar het VK. Behoudens de afhandelingskosten bij uitvoer en invoer zijn er dan geen extra kosten. Dit is interessant voor eindproducten die worden afgezet op de Britse mark. Wanneer andere bedrijfsfactoren, zoals valutarisico’s en dergelijke buiten beschouwing worden gelaten zullen Britse consumenten hierdoor nauwelijks meer kwijt zijn voor hun producten. Ook de Britse maakindustrie profiteert van deze lage rechten en is daardoor niet veel duurder uit dan vandaag.

Wereld Handelsorganisatie; WTO

Deze rechten gelden niet exclusief voor de Europese Unie, maar zijn als gevolg van de Wereld Handelsorganisatie (WTO) van toepassing voor alle landen in de wereld die exporteren naar het VK. Daarmee zou deze drastische reductie van douanerechten ook een keerzijde kunnen hebben voor de landen waarmee het VK een handelsakkoord zou willen sluiten. Een van de voordelen van een vrijhandelsakkoord is de reductie van douanetarieven en onbeperkt toegang tot elkaars markten. Wanneer deze reductie reeds eenzijdig van toepassing is bij de invoer in het VK, kan dit de onderhandelingspositie van het VK ondermijnen.

Nederland

EU lidstaten, waaronder Nederland, zullen ook een aantal maatregelen afkondigen die er voor moeten zorgen dat een harde Brexit zo ordelijk mogelijk verloopt. Het is daarbij van belang voor het bedrijfsleven dat voor een bepaalde periode wordt toegestaan, dat fouten door bedrijven achteraf verbeterd kunnen worden, zonder dat dit allerlei vervelende consequenties tot gevolg heeft. Kortom, Brexit zal ons de komende tijd nog wel even bezig houden. It remains a never ending story…

Lees ook de overige delen uit deze serie:

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder. Of u wenst op persoonlijke wijze advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters, Robert van der Jagt of andere specialisten van het Brexit-team.


 

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)