close
Share with your friends

Verslag KPMG event toekomstige mobiliteitsecosysteem

Verslag event toekomstige mobiliteitsecosysteem

Op vrijdag 30 november 2018 vond het eerste KPMG Mobility 2030 event plaats in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. In totaal waren meer dan veertig bedrijven uit verschillende sectoren en overheidsorganisaties verenigd om te discussiëren over het toekomstige mobiliteitsecosysteem van Nederland.

Gerelateerde content

KPMG Mobility 2030 in Nederland van start

Het doel  was om gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen, zodat Nederland zijn leidende rol op het gebied van mobiliteit ook in de toekomst kan handhaven en uitbouwen.

Na de opening met de Mobility 2030-trailer, waarin KPMG zijn visie op de diverse ontwikkelingen in mobiliteit weergeeft, volgden een welkomstwoord en introductie door KPMG CEO Stephanie Hottenhuis. Zij benadrukte onder andere dat samenwerking – met name tussen publieke en private partijen – hét sleutelwoord is in de overgang naar het nieuwe mobiliteitsecosysteem.

Luc van Rooijen, partner bij KPMG en Head of Infrastructure, presenteerde daarna het dagprogramma en introduceerde de diverse sprekers. Omdat de publieke en private samenwerking essentieel is binnen de transitie naar een nieuw ecosysteem, waren vanuit beide perspectieven sprekers uitgenodigd om hun visie te geven.  

Sprekers vanuit publiek, privaat en internationaal perspectief presenteerden hun visie op de toekomst van mobiliteit

Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, presenteerde een visie namens de publieke sector. Frequin schetste hierbij relevante trends en ontwikkelingen in het wegverkeer, fietsverkeer, openbaar vervoer en goederentransport en vertelde over de mogelijke rollen die de rijksoverheid zou kunnen innemen.

Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en hoofddirecteur van de ANWB, stond als tweede spreker op het programma. Van Bruggen gaf tijdens zijn presentatie een visie namens de private sector. Hierbij werd onder andere ingezoomd op de diverse facetten van het ecosysteem, bestaande uit aanbieders van infrastructuur, verkeerssystemen, materieel (bijvoorbeeld auto’s, bussen, treinen, trams en deelfietsen) en mobiliteitsdiensten (bijvoorbeeld Uber en Mobility as a Service providers).

Charlie Simpson, partner bij KPMG en tevens Global Head of Mobility 2030, gaf tot slot een internationale visie op de toekomst van mobiliteit. Na een introductie aan de hand van trends rond elektrificatie, Connected & Autonomous Vehicles, Mobility as a Service en urbanisatie, presenteerde Simpson zijn visie met betrekking tot veranderend consumentengedrag en de toenemende rol van ‘Aggregator Business Models’ (lees: Platform Business Models) in mobiliteit. Hierbij sprak Simpson over het speelveld voor de verschillende soorten bedrijven met dit soort business modellen. Duidelijk werd dat het ecosysteem toenemend complex is, waarbij spelers momenteel (versneld) posities innemen in de nieuwe waardeketen. Verschillende schakels hierbinnen werden benoemd, zoals de energiesector, de (EV-)infrastructuur en aanbieders van mobiliteitsdiensten en data. Tot slot werden opties gepresenteerd om het toekomstige ecosysteem en nieuwe verdienmodellen te kunnen financieren. Het belang van effectieve samenwerking tussen sectoren in mobiliteit werd meermaals aangehaald door de diverse sprekers.  

Interactieve paneldiscussie zorgt voor interessante inzichten

In het laatste onderdeel van het programma werden diverse stellingen voorgelegd aan het panel, dat gevormd werd door de drie voorgaande sprekers. Tevens werden alle deelnemers in de zaal uitgenodigd om via een interactieve tool een visie te delen en eventuele vragen te stellen aan het panel. Er werd onder andere gediscussieerd over welke spelers in het toekomstige mobiliteitsecosysteem zouden kunnen gaan domineren, de potentiële bedreiging van China en Sillicon Valley, de mogelijke rollen die de rijksoverheid zou kunnen innemen, de financiering van benodigde kapitaalintensieve investeringen en tot slot over de wijze waarop het mobiliteitsecosysteem voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kan blijven. Dit resulteerde in interessante discussies en inzichten, waarbij kennis en visies uit verscheidende sectoren verenigd werden.

Mobility 2030 event is de start van Mobility 2030 community

Na de interactieve paneldiscussie werden de hoogtepunten van de dag samengevat door dagvoorzitter Luc van Rooijen. Tijdens de aansluitende borrel was er voor alle deelnemers de mogelijkheid om te netwerken. Het Mobility 2030 event bood hiermee een uitgelezen kans de dialoog te starten met de verschillende organisaties binnen het mobiliteitsecosysteem. Het event was tevens de lancering van het Mobility 2030-initiatief voor KPMG Nederland. De deelnemers zijn daarbij uitgenodigd om zitting te nemen in de Mobility 2030 community, waarbij alle betrokken organisaties kunnen samenwerken in de transities die zullen gaan plaatsvinden. Er is inmiddels een aftermovie van het event beschikbaar. Uit een online-evaluatie, die na afloop van het event onder de deelnemers is verspreid, zijn louter positieve reacties gekomen. Er werd onder andere aangegeven dat het event een perfecte aangelegenheid was om kennis te nemen van visies en percepties vanuit de diverse betrokken sectoren, waarbij de complexiteit van het ecosysteem en alle ontwikkelingen daarbinnen meermaals aangehaald werden door diverse deelnemers.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)