close
Share with your friends

Fraudetraining 2019

Fraudetraining 2019

Heeft uw organisatie RA’s/AA’s in dienst die moeten voldoen aan de verplichte NBA Fraudetraining 2019? KPMG verzorgt zowel inhouse fraudetrainingen als eendaagse trainingen op diverse locaties in het land.

Gerelateerde content

CCTV-camera op de muur

Heeft uw organisatie RA’s/AA’s in dienst die moeten voldoen aan de verplichte NBA Fraudetraining 2019? KPMG verzorgt zowel inhouse fraudetrainingen als eendaagse trainingen op diverse locaties in het land.

Tijdens de training staan we stil bij de rol die accountants hebben ten aanzien van fraude, het herkennen van frauderisicofactoren en fraudesignalen, het aan de orde stellen van vermoedens van fraude en dilemma's uit de dagelijkse praktijk. De training heeft een interactief karakter waarbij dilemma’s worden besproken waar u vanuit uw eigen rol mee te maken heeft. De training Fraude voldoet aan de door de NBA gestelde eisen en duurt één dag (6 PE-uren). De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. 

Voor welke doelgroep?

KPMG biedt vier typen trainingen aan:

 • Specifiek voor overheidsaccountants (werkzaam binnen decentrale overheden).
 • Specifiek voor interne accountants.
 • Specifiek voor accountants in business.
 • Gecombineerd voor interne accountants en accountants in business.

Waarom de KPMG inhouse Fraudetraining?

 • De training vindt plaats op uw eigen locatie en alleen met medewerkers uit uw eigen organisatie. Zo kunnen we in een veilige omgeving en met meer diepgang ingegaan op het thema en de dilemma's; 
 • Onze trainers hebben jarenlange ervaring met het geven van (fraude)trainingen en het uitvoeren van forensische onderzoeken;
 • KPMG is een door het NBA geaccrediteerde PE-instelling die werkt met ervaren gedragstrainers en forensisch specialisten.

Waarom de eendaagse training op diverse locaties in het land?

 • De training vindt plaats op een KPMG kantoor bij u in de buurt.
 • U kunt zich individueel inschrijven voor deze training. 
 • Onze trainers hebben jarenlange ervaring met het geven van (fraude)trainingen en het uitvoeren van forensische onderzoeken;
 • KPMG is een door het NBA geaccrediteerde PE-instelling die werkt met ervaren gedragstrainers en forensisch specialisten.

Met vragen over de KPMG inhouse training kunt u contact opnemen met Aafke Pera, (020) 656 4588. 

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)