close
Share with your friends

Brexit: a never ending story – Part 3

Brexit: is it a never ending story? - part 3

Op woensdag 30 januari - dag na de stemming in het Britse Lagerhuis, vond bij KPMG Meijburg & Co in Eindhoven een Brexit-event plaats voor de technologische maakindustrie. Dit event kwam in samenwerking met VNO-NCW, FME, NBCC en KPMG Meijburg & Co tot stand, werd goed bezocht door meer dan 200 ondernemers uit de maakindustrie en kreeg veel aandacht in de media. Brexit-expert Leon Kanters, partner van KPMG Meijburg & Co, vervolgt zijn blog ‘Brexit: a never ending story - Part 3’.

Gerelateerde content

Ons doel van dit event was om bewustwording te creëren voor de impact van Brexit op de maakindustrie. Hierbij werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor de ketenregie (verwevenheid van toeleveranciers, producenten en afnemers).
Hans de Boer, voorzitter van VNO- NCW en Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME uitten hun zorgen over de wijze waarop ondernemingen zich voorbereiden. Ongeveer de helft van de ondernemingen die wij voorafgaand aan dit event hadden aangeschreven, gaf aan zich voor te bereiden op Brexit. De ander helft dus niet. Een zorgelijke situatie, vond ook Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel.

Onderschatting impact van Brexit

Willem van der Leegte, president-directeur van VDL en Ulbe Bijlsma, CEO van Stertil, lieten zien hoe VDL en Stertil zich hebben voorbereid op Brexit. Zo waarschuwde Willem van der Leegte onder andere voor onderschatting van de impact van Brexit, iets wat ik volledig met hem deel.
Anton Valk, voorzitter van NBCC, gaf zijn analyse over wat er op dinsdagavond 29 januari plaatsvond in het Britse Lagerhuis. Een overwinning, zo lijkt het als wij de Britse media moeten geloven, voor de regering May. Zij kreeg de opdracht van het Britse parlement om alternatieve plannen te bespreken voor de grens in Ierland. Zoals ongetwijfeld bekend, is dat het hete hangijzer in de Britse politiek.

Mission impossible

Vanuit een douane-perspectief is dit eigenlijk een opdracht voor het team van Ethan Hunt uit de Mission Impossible-films. Er moet namelijk een klus geklaard worden die totaal onmogelijk lijkt. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie willen een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland voorkomen. 

Brexit event

Douane-unie

Het Verenigd Koninkrijk wil echter niet langer deelnemen aan de Europese douane-unie en wil evenmin lid blijven van de Europese, interne markt. Het zijn juist deze twee grootheden samen die ervoor zorgen dat goederen binnen de Europese Unie zonder grensformaliteiten van het ene land naar het andere land kunnen worden gestuurd. 

Backstop

Het is dan ook zeer de vraag of hier in een kort tijdsbestek een alternatieve oplossing voor kan worden bedacht. In het scheidingsakkoord lijkt IT een belangrijk deel van de oplossing te zijn. Hoe daar dan concreet invulling aan wordt gegeven is niet uitgewerkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Unie vasthoudt aan de ‘backstop’ wanneer het in de transitieperiode, voorafgaand aan de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, niet lukt om een goede oplossing te implementeren. Douaneprocessen en IT zijn tot op heden op Europees niveau niet de beste match geweest. Wellicht dat Ethan Hunt nog een telefoontje krijgt om deze klus te klaren. De films liepen immers tot dusver altijd goed af.

Meer informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie te ondersteunen bij de voorbereiding op Brexit; lees Are you ready for Brexit. Of u wenst op persoonlijke wijze advies? Neem gerust contact op Leon Kanters.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)