close
Share with your friends

Onderzoek fusie en samenwerking woningcorporaties

Onderzoek fusie en samenwerking woningcorporaties

Kleinere en middelgrote corporaties zoeken actief samenwerking op!

Gerelateerde content

Onderzoek fusie en samenwerking woningcorporaties

Woningcorporaties hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen. Denk hierbij aan digitalisering van dienstverlening, grote investeringen in duurzaamheid, een complexere doelgroep met bijbehorende leefbaarheidsvraagstukken en strengere wet- en regelgeving. Veel bestuurders stellen zich daarom de vraag of hun organisatie wel van voldoende kwaliteit en omvang is om al deze uitdagingen op te pakken. We zien dat vooral bij kleine en middelgrote woningcorporaties (tot circa 10.000 verhuureenheden) de vraag wordt gesteld welke strategie daarin de best passende is: vergaand samenwerken met een andere corporatie, een fusie aangaan of toch zoveel mogelijk zelf doen? KPMG heeft de afwegingen, dilemma’s en verwachtingen hierover van 34 bestuurders van kleine en middelgrote woningcorporaties geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn hieronder weergegeven. Hieruit blijkt dat de bestuurders verwachten dat zij hun collega-corporaties steeds meer en intensiever gaan opzoeken de komende jaren. Hetzij om te fuseren, hetzij om intensiever samen te werken. Dat levert wel een aantal vragen en dilemma’s op. De belangrijkste hebben we hieronder kort weergegeven.

Meer weten? Neem dan contact op met Jan Joost Wobben en Jan-Wieger Eikema.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)