Internal Audit Masterclass - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Internal Audit Masterclass

Internal Audit Masterclass

De Internal Audit Masterclass voor professionals in de pensioensector

Gerelateerde content

Internal Audit Masterclass

U bent werkzaam in de pensioensector, maar uw ervaring op het gebied van Internal Auditing is beperkt? Bent u gekozen als sleutelfunctiehouder voor de Internal Audit Functie (IAF)? U bent reeds bekend met de basis van Internal Auditing, maar zoekt u verdere verdieping voor de pensioensector? In deze gevallen is de Internal Audit Masterclass voor professionals in de pensioensector de uitgelezen kans om uw kennis op het gebied van Internal Auditing naar een hoger niveau te brengen.

Het pensioensegment staat afgelopen jaar in de belangstelling met IORP II. Een van de verplichte sleutelfuncties betreft de Internal Audit Functie (IAF). De meeste pensioenfondsen in Nederland zijn nog niet bekend met een eigen IAF. Los van de discussies over de inrichting van de IAF binnen pensioenfondsen, hebben veel professionals vragen over wat de IAF precies doet. We zien dat de sleutelfunctiehouder IAF binnen het pensioenfonds wordt benoemd. De sleutelfunctiehouder dient betrouwbaar en geschikt te zijn. Deze masterclass is de uitgelezen kans voor de (beoogd) sleutelfunctiehouder of pensioenfonds- bestuurder om de kennis omtrent Internal Auditing op een hoger niveau te tillen.

Gedurende anderhalve maand krijgt u in drie dagdelen van vier uur alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om een volwaardige gesprekspartner voor de IAF te zijn, en de werkzaamheden van de IAF te kunnen uitdagen. U bent na afloop van de masterclass in staat om een serieuze gesprekspartner te zijn voor de IAF binnen uw pensioenfonds. De masterclass richt zich mede op de professionals werkzaam binnen het pensioensegment en de (beoogd) sleutelfunctiehouder voor de IAF. Essentieel in de masterclass is het actuele curriculum, de interactieve sessies en de individuele aandacht. De colleges worden u aangeboden in een kleine groep van maximaal twaalf deelnemers.

Leergang Operational Auditing
De Leergang Operational Auditing (LOA) van KPMG heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen in de markt. KPMG verzorgt al meer dan tien jaar deze gecertificeerde post-HBO opleiding. Specifiek voor de professionals in de pensioensector hebben wij de LOA aangepast naar de Internal Audit Masterclass. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bijzonderheden binnen het pensioensegment.

Karakter van de masterclass

De masterclass wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en praktijkgerichtheid. Een masterclass bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. Het beperkte aantal deelnemers maakt de nodige interactie en persoonlijke aandacht mogelijk. Tijdens de drie dagdelen worden praktijksituaties behandeld en worden voorbeelden en tips uit de internal auditpraktijk gegeven. Ook is voldoende tijd gereserveerd voor discussies, wat bijdraagt aan de onderlinge interactie.

Ervaren trainers

KPMG heeft een breed scala aan specialistische kennis. Onze professionals worden dagelijks geconfronteerd met de specifieke problematiek in de praktijk. Het zijn deze professionals die wij als trainers inzetten voor deze masterclass. De trainers hebben een brede achtergrond en kennen het pensioensegment. Alle trainers zijn (post)academisch geschoold en/of bezitten een registertitel (RO, RC, RE of RA). Daarnaast hebben zij ruime ervaring op het gebied van Internal Auditing waardoor zij een goede vertaalslag kunnen maken tussen theorie en praktijk in de verschillende modules.

Curriculum

Het curriculum van de masterclass is opgebouwd uit modules aan de hand van de relevante Internal Audit onderwerpen en de ontwikkelingen voor het pensioensegment. Daarnaast zijn in het curriculum ook modules opgenomen die overstijgend zijn aan het Internal Auditproces welke ook zeer van belang zijn voor de sleutelfunctiehouder van de IAF. Voor een overzicht van het gehele curriculum verwijzen wij u naar de.

Certificaat

Na afloop van de masterclass ontvangt u een certificaat ter erkenning van de door u opgedane kennis.

Data 2019

In het voor- en najaar van 2019 hebben wij een tweetal trainingsdata gepland voor de Internal Audit Masterclass. U kunt bij inschrijving kiezen voor een van de volgende opties.

Mei/juni:
Dinsdag 7 mei 2019 van 13:00 tot 17:00 uur
Dinsdag 21 mei 2019 van 13:00 tot 17:00 uur
Dinsdag 4 juni 2019 van 13:00 tot 17:00 uur

September/oktober:
Donderdag 12 september van 13:00 uur tot 17:00 uur
Donderdag 26 september van 13:00 uur tot 17:00 uur
Donderdag 10 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur

Ten slotte

Voor meer informatie over de inhoud en vorm van de masterclass kunt u contact opnemen met Danny Tingelaar, (030) 658 3096. Tevens kunt u hem benaderen voor het inschrijfformulier.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze Internal Audit Masterclass.

 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)