close
Share with your friends

Libor-alert #1

Libor-alert #1

Vanaf 2020 verdwijnt een aantal toonaangevende rentebenchmarks. De beschikbaarheid van geschikte nieuwe rentebenchmarks is nog onzeker en de impact van deze transitie op financiële instellingen is enorm.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Rentebenchmark transitie: alert #1

In vervolg op onze eerdere publicatie besteden wij in deze alert aandacht aan recente ontwikkelingen vanuit de ISDA- en SONIA-consultatie, SOFR swap clearing en de ICE data portal.

ISDA benchmark fallback consultatie

De International Swaps and Derivatives Association (ISDA), die verantwoordelijk is voor de Master Agreement onderliggend aan het overgrote deel van OTC-derivatencontracten, heeft een consultatie uitgeschreven voor de fallback naar alternatieve rentebenchmarks indien bestaande rentebenchmarks niet langer beschikbaar zijn. De ISDA is van mening dat bestaande fallback-bepalingen onvoldoende robuust zijn om een stabiele overgang te waarborgen indien de fallback-bepalingen getriggerd worden door het beëindigen van een rentebenchmark. Dit kan een risico zijn voor de stabiliteit van het financiële systeem vanwege de verwachte beëindiging van een aantal bestaande rentebenchmarks de komende jaren. De ISDA-consultatie heeft betrekking op de GBP LIBOR, CHF LIBOR, JPY LIBOR, TIBOR, Euroyen TIBOR en BBSW en is per 2 oktober gesloten. Voor overige benchmarks, zoals de USD LIBOR, EUR LIBOR en EURIBOR, volgt een vergelijkbare separate ISDA-consultatie zodra er voldoende liquiditeit in de SOFR respectievelijk ESTER is.

De alternatieven die ISDA in haar consultatie presenteert sluiten aan bij de verschillende risicovrije rentebenchmarks die geadviseerd zijn door de relevante werkgroepen. De consultatie beschrijft fallback benchmarks die gebaseerd zijn op deze risicovrije rentebenchmarks en het doel hebben om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke economische intentie van bestaande rentebenchmarks. De voorgestelde aanpassingen compenseren bijvoorbeeld het verschil in looptijd e kredietwaardigheid tussen bestaande rentebenchmarks en de risicovrije rentebenchmarks. De beschreven aanpassingen hebben betrekking op zowel de onderliggende rentebenchmark (vier alternatieven) als de spread (drie alternatieven) die wordt toegepast op de gebruikte benchmark. De consultatie beschrijft uiteindelijk negen levensvatbare combinaties van benchmark- en spreadaanpassingen. Op basis van de uitkomsten van de consultatie bepaalt de ISDA de vervolgstappen voor de fallback-aanpassingen. De ISDA heeft de ambitie om de aangepaste fallback bepalingen te publiceren gedurende de tweede helft van 2019.

SONIA term rate consultatie

De Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates heeft gekozen voor SONIA als vervanging van GBP LIBOR. SONIA bestaat enkel uit een overnight rente en mist de termijnstructuren van de GBP LIBOR. Daar waar de derivatenhandel zich lijkt te ontwikkelen naar het gebruik van de overnight risicovrije rentebenchmarks, hebben gebruikers in bijvoorbeeld de markt voor leningen en obligaties behoefte aan een termijnstructuur. Derhalve heeft de werkgroep een consultatie voor de zogenaamde Term SONIA Reference Rates (TSRRs) uitgeschreven om een termijnstructuur te ontwikkelen op basis van SONIA. De consultatie is op 26 oktober gesloten.

Daar waar de eerder beschreven ISDA-consultatie zich richt op de continuïteit van derivatenhandel wanneer bestaande rentebenchmarks ophouden te bestaan, richt de SONIA-consultatie zich op de toekomstige inrichting van de markt voor zogenaamde ‘cash’ producten zoals leningen en obligaties. Daarnaast heeft de markt ook behoefte aan instrumenten om renterisico op cash producten te kunnen afdekken, dus de ontwikkeling van de SONIA-termijnstructuur is ook relevant voor de derivatenmarkt.

De consultatie beschrijft dat de SONIA-termijnstructuur berekend kan worden aan de hand van de markt voor SONIA overnight indexed swaps (SONIA IOS) die voldoende liquide is, met name voor looptijden van drie en zes maanden. Deze marktdata kan dan bestaan uit zowel feitelijke SONIA IOS-transacties als zogenaamde ‘firm quotes’ die worden afgegeven door marktpartijen. Het probleem is echter dat deze ‘firm quotes’ veelal niet publiekelijk beschikbaar zijn. Derhalve is een verschuiving van de SONIA IOS-handel naar elektronische platforms noodzakelijk. Daarnaast kijkt de werkgroep ook naar de ontwikkeling van liquiditeit voor SONIA futures als mogelijk alternatief voor een termijnstructuur.

Op basis van de uitkomst van de consultatie zal de werkgroep bepalen op welke wijze de SONIA termijnstructuren bepaald worden. De werkgroep verwacht dat de SONIA-termijnstructuren beschikbaar komen gedurende de tweede helft van 2019.

ICE Term RFR portal

ICE Benchmark Administration (IBA), de administrator van de LIBOR, heeft op 10 oktober de ICE Term RFR Portal gelanceerd. Op dit portaal publiceert IBA de dagelijkse rentes en gemiddeldes voor de 1-, 3- en 6 maandstermijnen van SONIA, TONA en SOFR. Daarnaast wordt voor SONIA een 1-maands forward termijnrente gepubliceerd die is gebaseerd op 1-maands SONIA Index Futures. IBA heeft ook een een rapport gepubliceerd (pdf 3MB) gepubliceerd waarin gedetailleerde methodes worden beschreven voor het vaststellen van termijnrentes gebaseerd op de risicovrije rentebenchmarks. IBA onderhoudt dit portaal en wil op termijn ook nieuwe risicovrije rentebenchmarks als ESTER als SARON toevoegen en voor alle risicovrije rentebenchmarks een 1-maands forward termijn opnemen. 

SOFR Swap clearing

Op 1 oktober is CME Group begonnen met het clearen van overnight indexed swaps en basisswaps die zijn gebaseerd op de nieuwe risicovrije SOFR-rentebenchmark. Dit is in navolging van LCH, waar in juli 2018 de eerste SOFR swaps gecleard zijn. Het clearen van deze swaps is cruciaal voor de transitie naar SOFR als alternatief voor USD LIBOR, omdat clearing bijdraagt aan de liquiditeit van de SOFR-markt.

Meer over libor

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)