close
Share with your friends

Next Gen Finance

Next Gen Finance

Een agenda voor waarde creatie, digitalisering, operationele excellentie en stroomlijning van de organisatie.

Gerelateerde content

Een strategische blik

Vandaag de dag worden organisaties geconfronteerd met ongekende veranderingen en disruptie die een bedreiging vormen voor hun toekomstig bestaan. Organisaties in alle sectoren worden ontwricht door de continue vraag naar groei, veranderende demografie van het personeelsbestand, convergerende industriemodellen, verandering van het geopolitieke klimaat, en wijzigende regelgeving; alsmede de komst van nieuwe bedrijfsmodellen, big data en opkomende technologieën.

Als gevolg van deze veranderingen sturen CFO's er meer dan ooit op aan om hun financiële functie meer strategische verantwoordelijkheden te geven. De financiële functie van vandaag moet niet alleen zorgen voor de integriteit en betrouwbaarheid van financiële resultaten. Tevens dient het gebruik te maken van de grote hoeveelheid aan data om voorspellingen en voorschrijvende inzichten te kunnen bieden aan de organisatie, en zo optimale bedrijfsprestaties en real-time besluitvorming te realiseren. Organisaties worden geconfronteerd met de noodzaak om bedrijfsmodellen te wijzigen. Organisatie zijn hierbij in grote mate afhankelijk van de financiële functie om betere kwaliteit, proces-standaardisatie, procesconsolidatie en kostenbesparingen te kunnen bieden; evenals het identificeren van mogelijkheden voor waarde creatie. Ook is de financiële functie in toenemende mate verantwoordelijk voor het stimuleren van de waardering, toewijzing en monitoring van nieuwe technologieën, klanten en producten.

Het antwoord van de CFO

De vraag is, wat moet er allemaal veranderen binnen uw financiële functie? Meer dan genoeg! CFO's die snel een effectieve en technologie- en data-gedreven financiële functie ontwerpen om de ongekende veranderingen en disruptie aan te pakken, zullen in staat zijn om de uitdagingen waar zij voor staan om te zetten in kansen. De meest succesvolle CFO's transformeren hun financiële functie door hun eigen dienstverleningsmodel en hun bedrijfsmodel op de schop te gooien.

Leidende finance organisaties hebben een innoverende agenda ontwikkeld als reactie op deze disruptie, bestaande uit:

 1. Een leidende rol op gebied van organisatie brede innovatie
 2. Extreme automatisering door de introductie van nieuwe technologieën
 3. Nieuwe inzichten door geautomatiseerde rapportages en introductie van voorschrijvende rapportages
 4. Organisatorische simplificatie
 5. Veranderende vraag naar vaardigheden en talent
 6. Integraal risk management

Een nieuw dienstverleningsmodel

Om voorop te blijven lopen, veranderen toonaangevende CFO's de manier waarop zij producten en diensten leveren aan hun klanten, met een voorname focus op:

 • Extreme automatisering, die de omvang, de structuur en het dienstverleningsmodel van de financiële functie drastisch zal veranderen.
 • De verschuiving van beschrijvende naar voorschrijvende analyses, met behulp van geavanceerde automatisering.
 • Een meer gestroomlijnde en compacte organisatie met ingrijpende veranderingen in de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.
 • De beoordeling van nieuwe werkzaamheden en activiteiten, en een inschatting hoe deze aansluiten bij de vaardigheden van het huidige personeelsbestand. Een holistische benadering wordt gebruikt om het vereiste talent aan te trekken, te bouwen en te behouden.

Stel uzelf de volgende vragen

 • Welke ongekende veranderingen en disruptie in de markt hebben de grootste impact op ons?
 • Op welke manier gaan we om met deze ongekende veranderingen en disruptie?
 • In welke mate staan we open voor extreme automatisering?
 • Hoe zal ons huidige diensverleningsmodel en de locaties waar wij opereren worden beïnvloed?
 • Wat is onze data- en analyse strategie?
 • Wat is onze strategie ten aanzien van cruciale rollen, talent management, en potentiële risico’s?

Wat staat u te doen?

Business is niet langer business as usual. De sleutel tot succes is om proactief te handelen en snel over te gaan tot actie. Ontwikkel een blauwdruk voor uw nieuwe financiële functie, bepaal hoe u ongekende veranderingen en disruptie kan omzetten in kansen en realiseer zo een concurrentievoordeel en groei.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)