close
Share with your friends

Juiste zorg op de juiste plek

Juiste zorg op de juiste plek: een andere koers

De Nederlandse zorg moet een andere koers gaan varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt.

Gerelateerde content

Juiste zorg op de juiste plek

De Nederlandse zorg moet een andere koers gaan varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Een ingrijpende landelijke koersverandering is noodzakelijk om betere zorg te kunnen bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health, blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG Health. In opdracht van een tiental organisaties in de Nederlandse zorg deed KPMG onafhankelijk onderzoek naar de vraag hoe de zorg in Nederland beter rondom de burger en zijn behoeften kan worden georganiseerd.

Reis van patiënt door zorgsysteem

In het onderzoek naar de juiste zorg op de juiste plek heeft de reis die de patiënt door het systeem maakt om de juiste zorg te ontvangen centraal gestaan. “Wij hebben onderzocht wat voor de patiënt de meest ideale patiëntreis is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de zorgaanbieders, voor de personele capaciteit, voor technologie en ICT en voor de huisvesting”, zegt Hanneke Wittgen van KPMG Health.

Wittgen: “De noodzakelijke koersverandering heeft niet alleen gevolgen voor het aantal professionals dat in de zorg werkzaam is en de competenties die van hen worden gevraagd. Ook de rol van de patiënt en mantelzorger in de zorgverlening groeit. Bovendien is flexibelere huisvesting nodig om de zorg en de plaats waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederland in de praktijk verschillende goede voorbeelden zijn van de juiste zorg op de juiste plek. Deze blijven echter vooral lokaal. Het lukt dus nog niet om landelijk een koersverandering op gang te brengen. Heldere afspraken hierover in de hoofdlijnenakkoorden zorg moeten een landelijke beweging gaan ondersteunen.”

Aanbevelingen voor een koersverandering

KPMG heeft op basis van het onderzoek tien concrete aanbevelingen geformuleerd voor de hoofdlijnakkoorden om de koersverandering te stimuleren. Wittgen: “Eén ervan is het organiseren van datastandaardisatie en een betere uitwisselbaarheid en ontsluiting van gegevens. Daarnaast moet de opleiding van professionals worden aangepast aan de gewenste competenties en moet aanzienlijk worden geïnvesteerd in technologie die zorg en ondersteuning kan overnemen.

De uitkomsten van ons onderzoek en de aanbevelingen waren input voor het rapport van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het rapport van de Taskforce dient als belangrijke inhoudelijke basis voor de gesloten hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019 tot 2022 voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg en de wijkverpleging. Het is goed te constateren dat een groot deel van onze aanbevelingen terugkomt in de hoofdlijnenakkoorden.”

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)