close
Share with your friends

De commerciële en fiscale gevolgen voor de jaarwinstberekening van de introductie van IFRS 16

Gevolgen voor de jaarwinstberekening van IFRS 16

In januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de ‘IFRS 16 leasing standard’. In deze bijdrage wordt ingegaan op achtereenvolgens de inhoud van de standaard, op de vraag of ondernemers hun fiscale aangifte op deze standaard moeten of mogen baseren en – zo een IFRS-conforme aangifte op dit punt mogelijk zou zijn – wat de fiscale gevolgen hiervan dan zouden kunnen zijn.

Contact

Ruben Rog

Partner Capital Markets and Accounting Advisory Services

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

ifrs

Doel van de beoogde invoering van deze standaard is het verhogen van de vergelijkbaarheid van ondernemingen die, onder andere, leasen. Er zijn twee verschillende leasevormen: de operationele lease (vergelijkbaar met een verhuurovereenkomst) en de financiële lease, die meer lijkt op de huurkoop en de koop op afbetaling. Volgens de thans geldende accountingregels voert de lessee (de gebruiker) ter zake van de operationele lease niets op in zijn balans. Hij betaalt jaarlijks een vaste huursom, waarmee de lessor wordt vergoed vooronder meer de financierings-, afschrijvings- en onderhoudskosten. Deze huursom brengt de lessee ten laste van de winst.

Is sprake van een financiële lease, dan activeert de lessee het leaseobject volgens de thans geldende accountingregels voor de contante waarde van de te betalen leasetermijnen en de eventuele uitoefenprijs van de koop optie. Hij schrijft af en betaalt de onderhoudskosten. Hij passiveert de contante waarde van de toekomstige leasetermijnen. Wanneer hij een leasetermijn betaalt, behandelt hij die betaling als een annuïteit: een deel brengt hij als rente ten laste van zijn winst, het resterende deel boekt hij af op de passief post. Het punt is dat bedrijven die operationeel leasen en bedrijven die financieel leasen in beginsel voor dezelfde lasten komen te staan, terwijl de balans van de operationele lessee er veel gunstiger (korter) uitziet dan de balans van de financiële lessee.

Om dat verschil weg te nemen en degenen tegemoet te komen die voor het nemen van beslissingen afhankelijk zijn van balansvergelijking, is IFRS 16 in het leven geroepen. Volgens IFRS 16 verandert er voor de lessor nagenoeg niets. De lessee daarentegen zal de operationele lease op de balans moeten verantwoorden. Dat gebeurt opeen wijze die veel overeenkomsten vertoont met de manier waarop hij gewend was een financiële lease op de balans tot uitdrukking te brengen.

Men zegt daarom wel dat met IFRS 16 het onderscheid tussen de financiële en de operationele lease is vervaagd. We zullen inderdaad zien dat dit het geval is, maar dat het toch zinvol is om dit onderscheid te blijven maken. De standaard treedt met ingang van 2019 in werking en is dan van toepassing op ondernemingen die IFRS-conform(moeten) rapporteren. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft recent het voornemen geuit “(...) het gebruik van IFRS 16 mogelijk te maken voor rechtspersonen die de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toepassen”.

 

Voor meer informatie: De commerciële en fiscale gevolgen voor de jaarwinstberekening van de introductie van IFRS 16 (pdf 581 kB)

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)