close
Share with your friends

Kostenonderzoek langdurige zorg

Kostenonderzoek langdurige zorg

De langdurige zorg is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen zijn van invloed op hoe we met kwetsbare mensen in de maatschappij om willen gaan. Mensen blijven langer thuis wonen en aanbieders hebben hierop hun aanbod aangepast. De introductie van nieuwe wetten heeft gezorgd voor andere spelregels. Veranderingen in de bekostiging en in de visie op kwalitatief hoogstaande zorg voor kwetsbare mensen met een zware zorgvraag, horen hand in hand te gaan. De ontwikkelingen op financieel vlak zijn echter onvoldoende meegegaan met deze veranderingen. Hierdoor is de prestatiestructuur met zorgzwaartepakketten daarom niet meer toereikend en passend op de zorgvragen en het veranderd aanbod van nu.

Karina Kuperus

Partner en Head of Innovation & Digital

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Kostenonderzoek langdurige zorg

Benchmark

In de laatste zes maanden van vorig jaar heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het onderzoek zijn de gemiddelde kostprijzen berekend van de aanbieders van ouderenzorg (V&V), gehandicaptenzorg (ghz) en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). De resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NZa en de koepels Actiz, ZN, VGN en GGz Nederland. Ruim 680 zorgaanbieders hebben informatie over kosten, inzet van personeel en productie aangeleverd. Op basis van deze gegevens, die betrekking hebben op 2016, zijn de kostprijzen voor bijna alle Wlz-prestaties en de drie elv-prestaties (eerstelijnsverblijf) berekend. De kostprijzen dienen ter input voor het berekenen van de nieuwe tarieven 2019.

Om de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg breed te kunnen delen met alle betrokkenen heeft KPMG, in opdracht van de NZa, samen met de koepels en een aantal zorgaanbieders een benchmark ontwikkeld. Deze benchmark geeft niet alleen de NZa inzicht in de kostprijzen, maar ook de betrokken zorgaanbieders krijgen op deze wijze inzicht in de voor hun instelling berekende kostprijzen. Door middel van een online interactieve omgeving zijn zij in staat de eigen kostprijzen te vergelijken met de kosten die andere aanbieders maken. Deze vergelijking kan naar eigen inzicht en op basis van verschillende variabelen worden samengesteld, zoals de omzetgrootte, het aandeel PNIL (mensen die niet in loondienst zijn) en het wel of niet bieden van verblijfszorg. Naast inzicht in de kostprijzen geeft de benchmark inzicht in de opbouw van de kostprijzen aan de hand van kostensoorten.

Lees het rapport

In de eerste helft van 2018 zijn de gehanteerde data, aannames en onderliggende formules uitgebreid geverifieerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat een fout is opgetreden in één van de formules. Deze formule is gebruikt om de personeelskosten toe te wijzen aan de prestaties met een behandelcomponent. Herstel van de foutieve formule heeft voor een deel van de prestaties geleid tot een herziene kostprijs. Voor de meeste prestaties is de impact relatief klein (<1%). Voor een aantal prestaties, met name binnen mpt (modulair pakket thuis) is de impact groter. De gedetailleerde impact wordt toegelicht in het addendum op het reeds gepubliceerde rapport ‘Kostenonderzoek langdurige zorg’ van 24 januari 2018. Het addendum is hier te downloaden (pdf 1,1 MB).

Het rapport wat nu online beschikbaar wordt gesteld – 'Kostenonderzoek langdurige zorg' van 24 mei (pdf 5,2 MB) – bevat de aangepaste resultaten.

Voor vragen over de inhoud van deze rapportage kunt u contact opnemen met Jorien Vink, senior adviseur KPMG Health, via telefoon 0613975661 of per e-mail.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)