close
Share with your friends

Voorbeeldjaarrekening beleggingsentiteiten 2017

Voorbeeldjaarrekening beleggingsentiteiten 2017

Voor het eerst brengt de branchegroep Asset Management een Voorbeeldjaarrekening uit voor beleggingsentiteiten. Deze Voorbeeldjaarrekening heeft betrekking op het financiële boekjaar 2017.

Gerelateerde content

Voorbeeldjaarrekening beleggingsentiteiten 2017

Het doel van deze Voorbeeldjaarrekening is beheerders van beleggingsentiteiten handvatten aan te reiken voor de inrichting van de jaarrekening van beleggingsentiteiten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van de verslaggeving door de sector. Bij het opstellen van deze Voorbeeldjaarrekening is de geldende wet- en regelgeving meegenomen, zoals primair opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). In het bijzonder is RJ 615 Beleggingsentiteiten van belang.

Verder zijn ook actuele ontwikkelingen op het gebied van de jaarverslaggeving en ontwikkelingen binnen het vermogensbeheersegment meegenomen. Deze ontwikkelingen zien onder andere toe op fund governance, nieuwe wet- en regelgeving voor beleggingsentiteiten en hun beheerders en maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze Voorbeeldjaarrekening is zo opgebouwd dat op de linkerpagina de relevante wet- en regelgeving en eventueel aanvullende guidance is opgenomen. Op de rechterpagina zijn illustratieve voorbeeldteksten opgenomen. Deze voorbeeldteksten dienen specifiek gemaakt te worden afhankelijk van het type beleggingsentiteit en de omstandigheden.

Wij verwachten met deze editie van de Voorbeeld-jaarrekening een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2017 door beleggingsentiteiten. Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook voor suggesties ter verbetering van deze publicatie houden wij ons aanbevolen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Roozen, Director (020) 656 2416 of met Wilfred Kevelam, Senior Manager, (030) 658 2404

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)