close
Share with your friends

Kiezen is geen keuze

Kiezen is geen keuze

Op weg naar excellente woningcorporaties in 2022

Gerelateerde content

Kiezen is geen keuze. En corporaties moeten dat ook niet willen. De brede maatschappelijke rol en de opgave die corporaties hebben en die hen een krachtige en wezenlijke factor maken in onze Nederlandse samenleving vragen om corporaties die excelleren op meerdere gebieden. Wij zijn ervan overtuigd dat corporaties dat ook kúnnen en dat juist de combinatie van excellente competenties leidt tot een excellente corporatie. We doen dat aan de hand van vier stereotypen: de whizzkid, de rentmeester, de co-maker en de verbinder. Daarbij geven we voorbeelden van corporaties die zich op die specifieke competentie al in die richting ontwikkelen. We hopen daarmee corporaties een stimulans te geven voor hun verdere doorontwikkeling. Corporaties die deze vier competenties in de praktijk brengen en combineren, die blijven er ook straks écht toe doen en maken het verschil!

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)