Minder lasten, meer grip | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Minder lasten, meer grip

Minder lasten, meer grip

De standaarden uit het programma i-Sociaal Domein verlichten de administratieve lasten. Nieuwe vormen van controle die de uitvoering vereenvoudigen en variatie in beleid voorstaan kunnen aanvullend verlichting bieden voor gemeenten en aanbieders: meting van cliëntervaringen, horizontaal toezicht, blockchain en geautomatiseerde 100% controle door data-analyse. Bron: TPC Magazine 2017, door Sander Bos en Arjan Ogink van KPMG

Gerelateerde content

Minder lasten, meer grip

Samenvatting


Controleverklaringen van een accountant bij de verantwoordingen van gedeclareerde zorg binnen het sociaal domein zijn niet nodig. Gemeenten kunnen een basisinfrastructuur voor gegevensuitwisseling ontwerpen vanuit de opgestelde standaarden van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (i-Sociaal Domein). Dit vereenvoudigt de uitvoering en biedt tegelijk de gewenste ruimte voor variatie in beleid. Onderbouwing van de feitelijke levering gebeurt dan door controle op aansluiting tussen beschikking en facturatie enerzijds en door het vastleggen van cliëntervaringen anderzijds. In de markt zien we ontwikkelingen rondom nieuwe vormen van controle op zowel formele rechtmatigheidsaspecten als het inhoudelijk aspect van de levering van zorg: horizontaal toezicht, blockchain en geautomatiseerde 100% controle op basis van data-analyse. Deze ontwikkelingen dragen elk potentie in zich om de controle op gedeclareerde zorg te vereenvoudigen, dichter bij de bedoeling van de zorg te blijven en administratieve lasten te verlichten.

Lees het hele artikel. Download de .pdf. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig