close
Share with your friends

Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit

Rapport impact Brexit

Rapport in opdracht van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV

Paul Dijcks

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit

Wilt u weten wat de impact van Brexit voor u inhoudt? Dan kunt u een impact-analyse uit laten voeren door ons. 

KPMG heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit rapport uitgebracht.

Het moment van Brexit, 29 maart 2019, komt snel naderbij. Op dit moment is de invulling van de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) nog onduidelijk. Naarmate deze onduidelijkheid langer duurt, blijft voor bedrijven en voor toezichthouders minder tijd over om zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie. Bedrijven die in het kader van dit onderzoek zijn gesproken geven aan dat de huidige onduidelijkheid maakt dat ze zich nog slechts beperkt hebben voorbereid op Brexit. Dit signaal krijgen we niet alleen vanuit de bedrijven die we in het kader van dit onderzoek hebben gesproken, maar ook van veel van onze klanten. Ondanks deze onzekerheid is het van belang dat ondernemers tijdig onderzoeken wat de potentiële impact van Brexit is voor hun organisatie.

Hoeveel zendingen gaan of komen er per jaar uit het VK? Wat voor soort goederen zijn het? Zijn aanvullende maatregelen op deze goederen van toepassing? Hoe worden de goederen nu geleverd; in grote partijen of in kleine zendingen geadresseerd aan individuele afnemers? Het doorvoeren van mitigerende maatregelen neemt namelijk veel tijd in beslag. Overgaan tot handelen wanneer Brexit bijna een feit is, zal veel bedrijven in tijdnood brengen. Voor het implementeren van mogelijke oplossingen kan het dan te laat zijn. Een dergelijke analyse is dan ook – los van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen VK en EU – goed uit te voeren.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met 387 tot 627 miljoen euro zullen toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen. Bij specifieke eisen per sector valt te denken aan verkrijgen van en controle op fytosanitaire en veterinaire certificaten, verplichtingen vanuit CE-markering of vanuit REACH-regelgeving.

Hierbij bestaat het risico dat na Brexit eisen en standaarden tussen EU en VK divergeren. Hoe dit exact uitpakt is nog onbekend. In het onderzoek zijn de mogelijke gevolgen in kaart gebracht, maar zijn van de kosten hiervan nog niet gekwantificeerd. Zo verwacht het bedrijfsleven dat Brexit zorgt voor het opnieuw inrichten van supply chains. De verwachting is dat de eenmalige kosten hiervoor een veelvoud bedragen van de in het onderzoek geraamde kosten.

Tot slot, een belangrijk gevolg van Brexit is het ontstaan van nieuwe EU-buitengrenzen in Nederland. Dit zorgt voor een significante extra belasting van overheidsorganisaties, zoals de Douane, NVWA en KCB. Veel van de
fysieke handel met het VK verloopt over de Noordzee via ferry’s. De bestaande infrastructuur in de havens waar de ferry’s aanleggen, zowel aan de Nederlandse zijde als aan de zijde van het VK, is (nog) niet geschikt om als buitengrens te fungeren. Belangrijk hierbij is de fysieke ruimte die nodig is aan parkeerplaatsen en wachtruimtes voor personen- en vrachtauto.   

Downloaden
Dowload het Nederlandse rapport (pdf 1,7 MB).
Download het Engelse rapport (pdf 1,7 MB).

Pagina 68 van het rapport bevat op basis van de vigerende wet- en regelgeving een voorbeeld over de mogelijke impact van Dual Use regelgeving voor de uitvoer van routers. Dit specifieke voorbeeld is alleen van toepassing op routers speciaal ontworpen voor grote computersystemen en niet voor de uitvoer van routers voor regulier gebruik. Overigens kunnen voor de uitvoer van routers voor regulier gebruik vanuit Dual Use regelgeving andere strategische goederenposten gelden, bijvoorbeeld als gevolg van de gehanteerde encryptie.

Wilt u meer weten over Brexit: de scenario's en wat de gevolgen zijn voor uw onderneming? Bekijk onze Brexit site.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today