close
Share with your friends

De digitale evolutie in pricing en verzekeringen

De digitale evolutie in pricing en verzekeringen

De digitale evolutie ontvouwt zich in 2 dimensies: kwantificeren van risico en kwantificeren van de klantwaarde

De digitale evolutie ontvouwt zich in 2 dimensies

Termen als machine learning, data & analytics en big data zijn niet meer weg te denken uit de boardrooms van verzekeraars. Daarbij gaat het tariferen van verzekeringen mee in de digitale evolutie. De digitale evolutie ontvouwt zich over 2 dimensies: de eerste dimensie gaat over het kwantificeren van het risico, de andere over het kwantificeren van de klantwaarde.

Bij het kwantificeren van het risico is een transformatie gaande van de periodieke prijsbepaling aan de hand van historische schadedata en actuarieel-statistische methoden naar continue pricing met machine learning algoritmes waarbij externe risico data wordt betrokken. Dit helpt om risico’s beter te kunnen inschatten en zo te differentiëren tussen hoge en lage risico’s.

De overgang naar data gedreven pricing methodes kent tal van uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de doorlopende beschikbaarheid van data en mogelijkheden en technieken om nieuwe databronnen aan te boren, te koppelen en te behouden. Ook dient een goede procesmatige aanpak vooraf te worden opgesteld om de stap van proof-of-concept naar productie te maken. Tot slot kan de overgang naar machine learning ten koste gaan van transparantie en uitlegbaarheid: in welke mate is een “black-box” voor de prijsstelling acceptabel? En hoe blijft de onderneming grip houden op de uitkomsten van de tariefstelling? Hierover dienen zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt.

Bij de dimensie van het kwantificeren van de klantwaarde wordt de prijs van een product bepaald door de kenmerken van de vragende klant. Bij deze vraaggestuurde prijsstelling bieden nieuwe technieken voor data-analyse vele mogelijkheden om met behulp van verbeterd klantinzicht een prijs te identificeren die individuele klanten bereid zijn te betalen voor een bepaalde verzekering en nieuwe verzekeringsbehoeften in kaart te brengen.

Het samenbrengen van de beide dimensies, het kwantificeren van het risico aan de ene kant en het kwantificeren van de klantwaarde aan de andere kant, leidt tot een klantportefeuille met een gezond rendement. Wanneer bovendien rekening wordt gehouden met de customer lifetime value van een klant (dit behelst verder kijken dan het rendement van één verzekeringsproduct maar naar de verwachte waarde van de klant gedurende zijn levensloop en met al zijn verzekeringsproducten) en hierop wordt geoptimaliseerd ontstaat een situatie met een verantwoord rendement op de verzekeringsportefeuille én waarin wordt voorzien in klantbehoeften.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)