close
Share with your friends

Aankomst en vertrek

In- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2017

Analyse van in -en uitstroom van corporatiebestuurders in 2017

Gerelateerde content

Aankomst en vertrek

In Nederland zijn ruim 350 corporaties, elk met een eigen bestuur, waarvan het merendeel wordt gevormd door een of meer professionele, betaalde bestuurders. In 2015 voerde de branchegroep Woningcorporaties van KPMG, op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, een analyse uit op de in- en uitstroom van corporatiebestuurders van 2010 tot 2014 van alle corporaties met meer dan 7.000 verhuureenheden (ruim 100 corporaties). Omdat deze analyse interessante inzichten oplevert, hebben we deze op vergelijkbare wijze ook uitgevoerd voor de jaren 2015 en 2016.

Deze publicatie bevat de analyse van de in- en uitstroom van corporatiebestuurders over het kalenderjaar 2017.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)