Standard Business Reporting - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting

Wist u dat u per 1 januari 2018 mogelijk verplicht bent om uw jaarverslag elektronisch te deponeren? Standard Business Reporting (SBR) is de standaardwijze waarop de elektronische deponering gebeurt. Hieronder leest u meer over SBR, wat dat voor u betekent en waar KPMG u bij kan helpen.

Gerelateerde content

SBR, de nieuwe standaard voor deponeren

SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarverslag. SBR maakt het mogelijk de gegevens eenvoudig
te gebruiken voor rapportages aan verschillende overheidsinstellingen, waaronder de Kamer van Koophandel, en een aantal banken.

In de praktijk

Vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 zijn bedrijven in de klasse middelgroot verplicht om het jaarverslag elektronisch bij de Kamer van Koophandel te deponeren via SBR, inclusief de controleverklaring en een elektronische handtekening van uw accountant. Waarschijnlijk heeft u hierover al een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel. Voor een overzicht van de grootte-criteria verwijzen wij u naar de website van de Kamer van Koophandel. Er zijn uitzonderingen op de SBR verplichting voor middelgrote bedrijven, zie hiervoor de beslisboom.

Voorheen gaf u het concept jaarverslag op papier of mail aan KPMG. Na afronding van onze controle van de jaarrekening verstrekten wij u een controleverklaring op papier voorzien van een persoonlijke handtekening. Na vaststelling door de Algemene Vergadering stuurde u een exemplaar van het jaarverslag, bestaande uit het Bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens, inclusief de controleverklaring, naar de Kamer van Koophandel.

Het opstellen van het jaarverslag in XBRL formaat en het deponeren via SBR vereist speciale software, die KPMG in huis heeft.

KPMG helpt u hierbij

De introductie van SBR betekent dat u de volgende keuzes heeft om uw jaarverslag te deponeren:

  1. Als u geen mogelijkheid ziet om uw jaarverslag in XBRL op te maken, kunt u gebruik maken van de KPMG SBR-invoertool (een Excel-file waarin u de jaarrekening en het Bestuursverslag invoert). Wij verzorgen dan de omzetting van de informatie opgenomen in deze Excel-file naar XBRL en een leesbare versie daarvan (de gerenderde versie als PDF). Wij controleren de gerenderde versie van uw SBR jaarverslag en als de controle is afgerond, ontvangt u van ons, naast de controleverklaring op papier voorzien van een persoonlijke handtekening, ook een verklaring in XBRL-formaat en een elektronische handtekening. De deponering zal door u geschieden via het KPMG SBR Portal. 
  2. Als u zelf uw jaarverslag in XBRL opmaakt, kunt u uw XBRL jaarverslag bij ons aanleveren. Wij controleren dit SBR jaarverslag en als de controle is afgerond, ontvangt u van ons, naast de controleverklaring op papier voorzien van een persoonlijke handtekening, ook een verklaring in XBRL formaat en een elektronische handtekening. De deponering zal door u geschieden via het KPMG SBR Portal.

Als aanvullende dienst kunnen wij bij optie 1 de invoer van het jaarverslag verzorgen in de eerder genoemde Excel-file op basis van uw jaarverslag in Word of Excel, zoals u dat tot op heden gewend bent. Ongetwijfeld zullen dan aanpassingen nodig zijn, die wij met u zullen afstemmen. Nadat de invoer compleet is, verzorgen wij de omzetting van de informatie opgenomen in deze Excel-file naar XBRL.

Het proces van ondertekening, vaststelling en deponering is voor de verschillende routes op hoofdlijnen hetzelfde. Wel zal bij de controle van het jaarverslag door u aangegeven moeten worden of u gebruik wilt maken van de publicatievrijstellingen voor de deponering van uw jaarverslag. Dat betekent dat KPMG bij de afgifte van de verklaring bij de inrichtingstukken gelijktijdig ook de toestemming voor de publicatie van de controleverklaring kan verstrekken en de voor deponering benodigde bestanden gereed staan om door u te worden geaccordeerd en te worden verzonden naar de digitale brievenbus van de Kamer van Koophandel (DigiPoort).

Wat u kunt doen

Om via SBR te deponeren is het belangrijk dat u afweegt op welke wijze u uw jaarverslag aan KPMG wilt aanleveren. U heeft hierbij meerdere keuzes met verschillende (financiële) consequenties, die hierboven beschreven staan. Uw KPMG accountant adviseert u hier graag tijdig over, zodat straks de opmaak van het jaarverslag in XBRL formaat en het deponeren vlot verloopt.

Vragen? Laat het ons weten!

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina of met de XBRL desk via NL-FMSBRXBRL@kpmg.nl.

Bent u al klant? Uw controleteam staat altijd voor u klaar.

Begrippenlijst

Klik hier voor een begrippenlijst in relatie tot SBR.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)