De Pensioenwereld

Informatie en achtergronden over pensioenen

De pensioenwereld van KPMG, alle actuele informatie op 1 pagina

De pensioenwereld van KPMG, alle actuele informatie op 1 pagina

Welkom bij De Pensioenwereld van KPMG!

U vindt hier informatie, achtergronden en pragmatische handreikingen over actuele thema's en ontwikkelingen die (in)direct het dynamische en veelzijdige domein van pensioenen raken.

Doe uw voordeel met de kennis, visie en praktijkervaringen van deskundigen die u in begrijpelijke taal overzicht, inzicht en handelingsperspectief bieden.

De combinatie van feiten, perspectieven en visies is gericht om u te voeden bij uw beeldvorming, u te prikkelen bij uw oordeelsvorming en u te ondersteunen bij uw besluitvorming.

Lezers appreciëren de informatie en achtergronden bij actuele/relevante thema's, beschreven door KPMG deskundigen uit verschillende disciplines. Bestuurders en andere stakeholders beschouwen de artikelen als welkome handreikingen en dit motiveert hen in voorkomende gevallen een beroep te doen op de door KPMG
uitgestoken helpende hand.

Betrokkenen in de pensioenwereld weten dat de actualiteit van groot belang is in deze sector. Zelfs de langdurige lage rente verliest niet aan actualiteitswaarde door de discussie omtrent verlaging van de UFR. Inmiddels een breekpunt in de discussie omtrent het nieuwe pensioenstelsel dat ook nog niet aan actualiteit
inboet.

Tevens zijn er verdere mutaties in beheer van pensioenregelingen te verwachten, zoals de ontwikkelingen rondom de relatief nieuwe rechtsvormen Premiepensioeninstelling en Algemeen Pensioenfonds. Bij beheer speelt techniek een cruciale rol om kosten te verlagen en transparantie te verhogen. Bijvoorbeeld bij het ontsluiten van informatie uit systemen die veelal dateren uit het pre-internet tijdperk.

Naast het volgen van de marktontwikkelingen zullen pensioenfondsen ook veel tijd besteden aan de interne organisatie, zoals de gevolgen van de de implementatie van de Europese pensioenfondsrichtlijn (IORP) in de Nederlandse wet- en regelgeving. Naast financieel beleid en risicobeheersing spelen ook de zachte factoren een belangrijke rol voor effectiviteit aan de bestuurstafel en de juiste 'tone at the top'.

Ook vanuit werkgeversperspectief speelt de kostbare arbeidsvoorwaarde pensioen een belangrijke rol bij het aantrekken en behouden van talent in de huidige krappe arbeidsmarkt. Uitstellen van consumptie is weliswaar nog steeds niet populair onder medewerkers, een goede pensioenregeling met keuzemogelijkheden blijft
belangrijk. Periodiek onderhoud aan pensioentoezegging, uitvoering en communicatie blijkt te lonen.

Wanneer u op zoekt bent naar een overzicht van alle artikelen die wij hebben uitgebracht, dan kunt u terecht op onze pagina "De Pensioenwereld Insight".

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today