Regtech verankerd in transformatie verzekeringssector | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Regtech verankerd in transformatie verzekeringssector

Regtech verankerd in transformatie verzekeringssector

De inzet van Regtech voor business innovatie en optimaal benut van uw bedrijfsdata.

Contactpersonen

Gerelateerde content

Man looking at geometric model in hand

In het licht van nieuwe concurrenten, snel ontwikkelende business modellen en de enorme toename van innovatieve technologie is verandering de nieuwe status quo voor verzekeringsmaatschappijen aan het worden. Verzekeraars zijn zich ervan bewust dat ze moeten innoveren, maar toch worden ze in hun vooruitgang veelal gedwarsboomd door de noodzaak continu om te gaan met uitdagingen in regelgeving en de bijbehorende compliance kosten. In deze situatie begint echter verandering te komen, nu verzekeraars kijken naar nieuwe technologieën voor hun activiteiten, met inbegrip van de naleving van regulatory voorschriften.

Verzekeringsmaatschappijen overwegen dan ook om te werken met Regulatory Technology (Regtech), wat de naleving van compliance-eisen zou kunnen stroomlijnen. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van ‘virtual agent technology’ resulteren in een betere naleving bij de verkoop of advisering van financiële adviseurs en tevens zorgen voor een betere klantervaring tegen lagere kosten.

Regtech krijgt voet aan de grond in de verzekeringssector omdat een aantal factoren samenvloeien. Regelgeving wordt overal ter wereld in hoog tempo uitgerold; verzekeraars slagen er steeds beter in om de data in hun organisatie goed te benutten en proberen door middel van een betere klantervaring het vertrouwen van de cliënten terug te winnen. Voor Regtech-bedrijven biedt dit de gelegenheid om deel uit te maken van het antwoord op toonaangevende uitdagingen in de sector.

Het optimaal benutten van bedrijfsdata

Regtech kan verzekeraars helpen om bredere strategische resultaten te behalen met hun data-analyse. In plaats van de aandacht te leggen op ‘big data’, focust Regtech zich op ‘smart data’. Door gebruik van nieuwe technologieën, zoals cognitive intelligentie en machine learning, kunnen Regtech-oplossingen de overvloed aan gegevens binnen verzekeringsmaatschappijen effectiever structureren en relevante patronen ontdekken. Hierdoor krijgen verzekeraars beter zicht op de activiteiten gerelateerd aan regelgeving, kunnen complexe rapportages geautomatiseerd worden, kan de analyse van kritische risicogebieden van compliance op een zinvolle manier plaatsvinden en kan voor de verzekeraar een volledig overzicht van compliance en rapportage worden samengesteld.

Het voordeel van smart data reikt bovendien veel verder dan alleen de compliance inzake regelgeving. Het effectief gebruik kunnen maken van data is voor de meeste verzekeringsmaatschappijen een strategische prioriteit. Verbeterde en minder dure compliance is een extra argument voor het opstellen van de business case voor onderneming brede implementatie van dataprogramma’s. Als naleving van regelgeving wordt gezien als de grondslag voor transformatieprogramma's, zal dit bijdragen aan het verankeren van regelgeving in de organisatie en zal dit het algehele resultaat van de transformatie verbeteren. Met de tijdige signalering van regelgevingsissues, waarvan de oplossing verband houdt met een onderneming breed tranformatieplan, zullen de voor deze sector passende Regtech-oplossingen uitgesplitst kunnen worden.

Meer analyse-mogelijkheden

Recordsure: automatiseert de beoordeling van een gesprek, stelt daarbij mogelijke compliance risico’s vast en biedt ook relevante data voor een krachtigere klantenanalyse. Met dergelijke technologieën kunnen verzekeraars tot 100% van de telefoongesprekken met klanten analyseren, in plaats van de 1-5% van de gesprekken die doorgaans door compliance programma’s met alleen mensen wordt geanalyseerd.

Intelledox: Automatiseert compliance processen in de waardeketen, waarmee volledige conformiteit en consistentie met de controles mogelijk wordt gemaakt.

Artificial Intelligence Data Analytics (AIDA): big data-analyse voor het opsporen van patronen om verzekeringsfraude vast te stellen.

De inzet van Regtech voor business innovatie

Zowel Regtech-bedrijven als verzekeringsmaatschappijen proberen manieren te vinden om met gebruik van innovatieve technologieën om te gaan met de uitdagingen op het gebied van regelgeving Daarbij richten zij zich ook op zaken als transformatie van de compliance inzake regelgeving, automatisering van complexe rapportages en het monitoren en analyseren van risico’s.

De implicaties en voordelen van Regtech strekken zich echter uit tot ver voorbij regelgeving. Zo worstelen veel verzekeringsmaatschappijen met het beheer en de financiering van de transformatie van legacy-systemen – welke cruciaal zijn voor langetermijngroei en duurzaamheid. Vaak kunnen dezelfde oplossingen voor het aanpakken van regelgevingsissues ook worden toegepast in ondersteuning van de back-officetransformatie. Daarom zijn de kosten behorende bij de implementatie en het gebruik van Regtech niet alleen gemoeid met de risicobeperking en de tijd- en kostenbesparing, maar ook met de ander voordelen die hier uit voortvloeien.
Een paar belangrijke gebieden waarop Regtech invloed heeft zijn de volgende:

Versterking van de klantervaring
Regtech kan de klantervaring op diverse fronten versterken. Zo is bijvoorbeeld SmartKYC een geautomatiseerde semantische zoekmachine voor onder andere KYC (Know Your Customer). Deze oplossing maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om effectiever, realtime contact met klanten tot stand te brengen. SmartKYC kan de beschikbare data snel verwerken, gegevens uit verschillende databases ontdoen van gelijke versies en de gevonden antwoorden bundelen. Hierdoor kunnen verzekeraars de screeningresultaten verbeteren, wat efficiëntere dienstverlening en kortere wachttijden voor klanten tot gevolg heeft. Tegelijkertijd kunnen deze en andere technologieën verzekeraars helpen met preventie en opsporing van fraude, de naleving van wetgeving inzake consumentenbescherming en maatregelen ter voorkoming van witwassen. Ook ondersteunt dit type Regtech “name screening” voordat een agent of onafhankelijke adviseur een potentiële klant benadert, zodat de klant geen onnodige vertraging of teleurstelling ervaart.

Besparingen op personeelskosten
Door het automatiseren van belangrijke functies kunnen verzekeraars niet alleen de compliance verbeteren (minder handmatige fouten), maar ook besparen op compliance-gerelateerde personeelskosten. Bedrijven kunnen vervolgens compliance medewerkers overplaatsen of minder, hoger opgeleide medewerkers inzetten voor het analyseren en kritisch beoordelen van de output van machinerapportage.

Minder afhankelijk van externe dienstverleners
Automatisering van de klantenservice en klantgerichte back-officeprocessen kan op zichzelf weer risico verlagend werken omdat de organisatie minder afhankelijk wordt van activiteiten die zijn uitbesteed aan goedkope dienstverleners. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen, naast het realiseren van een consistente merkeigen klantervaring, ook de veiligheidsrisico's en kwetsbaarheden in verband met het gebruik van externe diensten kunnen beheren en verminderen.

Veranderingstempo van regelgeving bijhouden met AI
Het signaleren, begrijpen, implementeren en uitvoeren van de toenemende regelgeving van toepassing op verzekeringsmaatschappijen overal ter wereld vormt een steeds grotere uitdaging. Er zijn verschillende Regtech-oplossingen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) om deze ontwikkelingen bij te benen, nu de grootschaligheid van nieuwe regelgeving dit voor mensen vrijwel ondoenlijk maakt. De AI-oplossingen verwerken nieuwe regelgeving, stellen vast of deze van toepassing is op bepaalde producten of diensten van verzekeraars en signaleren vervolgens eventuele leemtes in de huidige praktijk.

Vervolgstappen

Zoals bij de integratie van elke technologie, moeten verzekeringsmaatschappijen zorgvuldig en met vooruitziende blik het optimale traject met betrekking tot Regtech bepalen. Verzekeraars zouden moeten beginnen met de volgende punten in overweging te nemen:
 
1. Houd de huidige situatie tegen het licht.
  • Onderzoek de oude, huidige en opkomende technologieën die binnen een organisatie worden ingezet of voorgesteld, en baken de beperkingen af. Schenk vooral aandacht aan cruciale onderlinge verbanden tussen de verschillende aspecten van enterprise data management (zie Figuur 1).
2. Weet wat uw opties zijn.
  • Om in specifieke behoeften te voorzien hebben verzekeraars de optie om zelf de technologie te ontwikkelen, deze in te kopen of samen te werken met een externe Regtech- of fintech-aanbieder. Bestaande samenwerkingsverbanden kunnen interessant zijn, maar beperk uw keuzemogelijkheden niet te snel. Wees ook bedacht op het snel veranderende tempo van de markt - er verschijnen aan de lopende band nieuwe mogelijkheden.
3. Ga voor direct succes.
  • Veel van de Regtech-oplossingen zijn op korte termijn te implementeren en kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen. Hierdoor kunt u snel omspringen met specifieke uitdagingen; zowel in een integraal proces als op bepaalde punten in de waardeketen.
 
4. Inventariseer bijkomende risico's en pak deze aan.
  • Elk transformatieproces - met name een proces waarbij technologie is betrokken - kan de deur openzetten voor onbedoelde risico's of verergering van bestaande zwakke punten. Verzekeraars moeten daarom niet alleen onderzoek doen naar de risicofactoren, zoals data- en cyberbeveiligingsmaatregelen en “algorithmic biases”, maar ook de risico's inventariseren die verbonden zijn aan het veranderingsproces zelf. Verzekeringsmaatschappijen zouden risico- en compliancekaders al in de ontwerpfase van Regtech-initiatieven moeten verankeren en de effectiviteit hiervan tijdens de gehele levenscyclus van het programma blijven toetsen.

De voordelen van Regtech voor verzekeringsmaatschappijen zijn duidelijk: deze technologieën stroomlijnen, vereenvoudigen en optimaliseren de bedrijfsprocessen die nodig zijn om te voldoen aan regelgevingsnormen en verlagen bovendien de bijbehorende kosten. Daarnaast bieden deze technologieën essentiële ondersteuning voor de groei van het bedrijf, verbeteren ze de klantenservice en zorgen ze voor snellere marktintroducties. Hierdoor zouden de verzekeringsmaatschappijen die deze technologie nu omarmen zich de komende jaren in een unieke uitgangspositie kunnen bevinden, waarmee concurrentievoordeel behaald wordt de komende jaren.
 
Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in The Digital Insurer:  Regtech embedded in insurance transformation

Figuur 1: Enterprise data management

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig