PSD2 Strategie: Comply, Compete or Innovate? - KPMG Nederland
close
Share with your friends

PSD2 Strategie: Comply, Compete or Innovate?

PSD2 Strategie: Comply, Compete or Innovate?

Wordt de Payment Services Directive 2 (PSD2) een game changer? Met toestemming van de rekeninghouder krijgen gelicenseerde of geregistreerde derde partijen toegang tot de betaaldata. Ook kunnen zij betalingen initiëren. Zullen banken hun positie behouden, of gaan deze derde partijen het klantcontact overnemen?

Gerelateerde content

psd2 strategie

Onderzoek in de Nederlandse markt

KPMG heeft een sector breed onderzoek uitgevoerd op het onderwerp PSD2. Zowel banken, fintechs, retailers, payment processors als corporates hebben meegedaan in de vorm van een survey en interviews. Het onderzoek heeft onder andere gevraagd naar:

  • De nieuwe mogelijkheden die met de introductie van PSD2 ontstaan, verwachtte concurrentie en bijbehorende risico’s;
  • De status om compliant te worden;
  • De implementatie strategieën die gevoerd worden;
  • Het gebruik van standaarden en technologieën om data en betaaldiensten beschikbaar te stellen;
  • Hoe respondenten PSD2 positioneren in een bredere context van Open Banking.

Uit de uitkomsten blijkt onder andere dat:

  • 87% van de respondenten verwacht dat één van de doelstellingen ‘het stimuleren van innovatie’ wordt behaald;
  • Daarentegen geeft 73% van de respondenten aan dat er belangrijke privacy zorgen leven; 
  • Concurrentie wordt ook verwacht van zogenoemde bigtechs, 40% verwacht dit;
  • 80% van de respondenten verwacht dat PSD2 een bredere beweging naar ‘open banking’ stimuleert of versneld.

En er zijn nog vele andere aspecten die behandeld worden in de publicatie.

comply compete or innovate

Respondenten maken verschillende keuzes die we hebben gecategoriseerd in drie dimensies:

1. Innovate
PSD2 past binnen een groteren beweging om het business en operating model opnieuw te bepalen en in te richten.

2. Compete
Maak gebruik van de mogelijkheden van PSD2 en verdedig jezelf tegen mogelijke nieuwe toetreders.

3. Comply
Voldoe aan de wettelijke vereisten.

De laatste dimensie kan overigens ook een tijdelijke strategie zijn; 27% van de respondenten geeft aan een afwachtende implementatiestrategie te volgen.

Wilt u meer weten: download dan nu de publicatie!

tijdlijn psd2

Contact

Martijn Berghuijs
Director | KPMG

Paul Koetsier
Senior Manager | KPMG

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)