Top-10 SFCR analyses voor verzekeraars - KPMG Nederland
close
Share with your friends

SFCR analyse

Top-10 SFCR analyses voor verzekeraars

Met de invoering van Solvency II, zijn verzekeraars verplicht een Solvency and Financial Condition Report (SFCR) openbaar te maken, met bijbehorende Quantitative Reporting Templates (QRT). In de SFCR worden de Solvency II kerncijfers benoemd en kwalitatief toegelicht; de QRT’s bevatten onder andere balanscijfers en de aan te houden risicokapitalen. Omdat QRT’s templates zijn hebben alle verzekeraars dezelfde cijfers openbaar gemaakt, op basis waarvan we de vergelijking hebben kunnen maken. In onderstaande documenten staan de analyses die KPMG heeft gemaakt voor de top-10 verzekeraars op solo-niveau binnen het leven-, schade- en zorgsegment. Er bevinden zich geen groepen in deze analyse.

Gerelateerde content

sfcr

Op basis van de door verzekeraars gepubliceerde QRT’s, behorende bij de SFCR, heeft KPMG een analyse gedaan voor de top-10 levensverzekeraars, -schadeverzekeraars en -zorgverzekeraars.

Key highlights

  • Er zijn grote verschillen in Solvency II ratio tussen de geselecteerde verzekeraars.
  • Voor levensverzekeraars varieert deze tussen de 115% en 238%, met een gemiddelde van 165%;
  • Voor schadeverzekeraars varieert deze tussen de 111% en 188%, met een gemiddelde van 150%;
  • Voor zorgverzekeraars varieert deze tussen de 120% en 213%, met een gemiddelde van 156%.
  • De meeste levens- en schadeverzekeraars maken gebruik van de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LACDT), ondanks de striktere richtlijnen die DNB op 3 februari 2017 heeft gepubliceerd. Verzekeraars met een hoge LACDT zijn met name verzekeraars met een hoge Solvency II ratio.
  • Het diversificatievoordeel is groter voor verzekeraars die een partieel intern model hebben gebruikt ten opzichte van verzekeraars die de Standaard Formule hanteren.
  • De (tiering)kwaliteit van kapitaal van schade- en zorgverzekeraars is over het algemeen hoger dan die van levensverzekeraars.
  • Er is veel variatie in de investeringen die worden gedaan verzekeraars. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars investeren voor een groot deel in bonds.
     

Download de SCFR-analyse van levenverzekeraars.

Download de SCFR-analyse van schadeverzekeraars.

Download de SCFR-analyse van zorgverzekeraars.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)