Grijp de kansen van open banking - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Grijp de kansen van open banking

Grijp de kansen van open banking

Nu de deadline van PSD2 nadert, rijst de vraag of banken wel verder kijken dan compliance om succesvolle commerciële strategieën op te zetten.

Contact

Gerelateerde content

Glasses servers

Een snel veranderende, verstoorde markt

Europese banken hebben hun handen vol aan de voorbereiding op de herziene Europese richtlijn betalingsdiensten (Payment Services Directive of PSD2) en de Britse Open Banking Standard. Compliance is duidelijk een topprioriteit. Banken moeten er niet alleen voor zorgen dat ze derden toegang geven tot klanten, maar ook dat ze de privacy en cyberveiligheid van klantgegevens waarborgen en fraude en financiële criminaliteit tegengaan.

Om deze redenen is het begrijpelijk dat we betrekkelijk weinig hebben gehoord over hoe banken van plan zijn hun marktpositie te verdedigen. Om nog maar te zwijgen over hun strategieën voor het lanceren van nieuwe producten en het aantrekken van nieuwe klanten.

Inspelen op de bedreiging van de concurrentiepositie

Het is niet ondenkbaar dat er allerlei nieuwkomers op de markt zullen verschijnen, zoals sectorgenoten, challenger banks, retailers, fintech startups en gevestigde technologiebedrijven. Banken moeten zich bewust zijn van de belangrijkste risico's en een robuuste analyse maken van de concurrentie. Wie zijn de voornaamste nieuwe spelers, wat zijn hun producten en tactieken, en op welke klanten zullen zij zich richten?

Het is belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van de diverse segmenten binnen het klantenbestand van de bank. Banken moeten zicht krijgen op het gedrag en de drijfveren van hun klanten, scenario's uitwerken op basis van de verwachte reacties op open banking en de producten van de bank, en hun producten en marketing daarop afstemmen.

Innoveren om succesvol te zijn

Het gaat niet alleen om een defensieve aanpak: open banking biedt tal van nieuwe mogelijkheden.

Door de open toegang tot bankgegevens kunnen banken meer te weten komen over het bestedingsgedrag van hun klanten bij andere banken en creditcardmaatschappijen. Deze informatie kan worden gebruikt als onderdeel van een ‘digitale portemonnee’. Daarbij maken klanten gebruik van één smartphone app van hun eigen bank om toegang te krijgen tot al hun verschillende rekeningen.

In plaats van dit zelf uit te voeren, kunnen banken samenwerkingen zoeken met fintech startups en/of investeren in incubators om de diensten snel op de markt te brengen.

Naar een nieuw type relatie met de klant

Van oudsher hebben banken volledige controle over de transactie- en bestedingsgegevens van hun klanten. PSD2 en open banking kunnen dit voordeel wegnemen, maar ook een unieke kans bieden om nog meer over klanten te weten te komen. Met een hernieuwde aandacht voor relaties en dienstverlening zouden banken hun traditionele rol als beheerder van de financiën van consumenten verder kunnen uitbouwen.

Drie stappen die banken moeten overwegen

Naleven: stel een actieplan op voor de naleving van regelgeving en voer dit uit
Concurreren: verdedig uw positie tegen nieuwe en bestaande uitdagers om grootschalige disintermediatie te voorkomen
Innoveren: creëer een concurrentievoordeel door nieuwe kansen in de markt te grijpen – en stel uw bedrijfsvoeringsmodel en technologie hierop af.

Wilt u meer weten?
Lees meer over PSD2 en open banking door dit artikel te downloaden of neem contact op met uw KPMG-adviseur om de unieke kansen voor uw organisatie in kaart te brengen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)