Free Capital Generation: "Wat vertellen verzekeraars?" - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Free Capital Generation: "wat vertellen de verzekeraars?"

Free Capital Generation: "Wat vertellen verzekeraars?"

Het winstbegrip voor verzekeraars is aan het veranderen door de invoering van Solvency II en het belang van de solvabiliteitsratio. Het begrip Free Capital Generation krijgt steeds meer aandacht, terwijl voorheen het boekhoudkundig resultaat bepalend was voor de financiële presentatie van een verzekeraar, en daarmee de uitkering van dividend. Dit begrip geeft aan hoeveel vrij vermogen een verzekeraar genereert. Echter, in de praktijk blijkt het onderwerp voor verzekeraars lastig uitvoerbaar en moeilijk grip op te krijgen. KPMG heeft een onderzoek uitgevoerd naar de aandacht die Europese verzekeraars aan Capital Generation geven. Hierbij is ook gekeken naar de relatie met het dividendbeleid en met IFRS, daarnaast is er onderzocht welke wegen verzekeraars bewandelen om hun Capital Generation te verbeteren.

Gerelateerde content

capital generation

Belangrijke bevindingen

  • Veel verzekeraars publiceren over free capital generation, maar de mate van detail verschilt zeer.
  • De meeste verzekeraars publiceren over de maatregelen die ze nemen om capital generation te verbeteren.
  • Uitgedrukt in Free Capital (Own Funds minus SCR) keren verzekeraars doorgaans tussen de 5% en 10% aan dividend uit.
  • Bij de bepaling van het uit te keren dividend is de netto winst onder IFRS echter vaak nog leidend.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)