Het nieuwe winstbegrip voor verzekeraars? - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Free Capital Generation: Het nieuwe winstbegrip voor verzekeraars?

Het nieuwe winstbegrip voor verzekeraars?

Door de invoering van Solvency II en het belang van de solvabiliteitsratio is het winstbegrip voor verzekeraars aan het schuiven. Waar van oudsher het boekhoudkundig resultaat bepalend was voor de financiële presentatie van een verzekeraar, en daarmee voor de uitkering van dividend, krijgt nu het begrip Free Capital Generation steeds meer aandacht. Dit begrip geeft aan hoeveel vrij vermogen een verzekeraar creëert. In de praktijk blijkt het een weerbarstig onderwerp waar veel verzekeraars nog maar beperkt grip op hebben. In bijgaand artikel hebben we de theorie achter Free Capital Generation uiteengezet, alsook de belangrijkste bouwstenen opgenomen.

Auteurs

Gerelateerde content

winstbergip voor verzekeraars

Bron: het magazine De Actuaris, uitgave van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Key highlights

  • Voor het vaststellen van dividend zal niet langer primair naar de boekhoudkundige winst worden gekeken, maar naar het gegenereerde Free Capital volgens Solvency II.
  • Bij de bedrijfswaardering van een verzekeraar of verzekeringsportefeuille is het begrip Free Capital Generation steeds vaker leidend.
  • Een robuuste implementatie van de maatstaf Free Capital Generation is voor verzekeraars essentieel geworden.
  • Free Capital Generation geeft veel inzicht in de bronnen van volatiliteit en daarmee ook in de mogelijkheden om ongewenste volatiliteit te beperken.
  • Verzekeraars zullen langzaamaan meer ervaring op gaan bouwen met Free Capital Generation, en hun dividend en interne KPI’s hier steeds meer gaan baseren.
     

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)