Diversiteit in bestuur | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Diversiteit in bestuur: een mondiaal overzicht

Diversiteit in bestuur: een mondiaal overzicht

De toegenomen maatschappelijke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit heeft in een aantal landen geleid tot snelle veranderingen in de boardroom.

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Diversiteit binnen het bestuur van bedrijven krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. Overheden reageren hier op: in Noorwegen werd in 2003 een vrouwenquotum voor beursgenoteerde ondernemingen aangenomen. Later hebben Frankrijk, Italië en Duitsland soortgelijke diversiteitseisen gesteld. Ook de Nederlandse Corporate Governance Code en Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur vragen aandacht voor een gebalanceerde man-vrouw verhouding binnen het bestuur. Hoe is het met deze balans gesteld in Nederland en de rest van de wereld?

Onderzoek van KPMG laat de gemiddelde percentages van vrouwelijke bestuursleden van grote bedrijven zien. Ondanks het vele onderzoek van de afgelopen jaren en de verscherpte normen uit regelgeving en governance codes, blijken de gemiddelde percentages vrouwelijke bestuursleden laag. De verschillen tussen landen blijken groot te zijn. Het valt op dat Noorwegen, Zweden, Finland en Zuid-Afrika de hoogste percentages laten zien: tussen 20%-35% van de topposities wordt in deze landen door vrouwen bekleed. Landen in Azië en Zuid-Amerika scoren minder hoog. Bijvoorbeeld, Japan en Chili hebben percentages van vrouwelijke bestuursleden van 2% en minder. De Verenigde Staten en Canada laten hogere percentages zien tussen de 10%-15%.

De bovenstaande cijfers zijn in veel landen een onderwerp van discussie. Deze verhoogde maatschappelijke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit heeft in een aantal van deze landen geleid tot snelle veranderingen in de boardroom. Zo heeft het in Italië gezorgd voor een stijging van ongeveer 0% vrouwen op topposities 2003 naar 25% in 2014. Ook Duitsland laat een soortgelijke stijging zien: van 2% in 2003, naar 20% in 2014. Opvallend is echter dat Nederland achterblijft bij deze ontwikkeling. Volgens de Female Board Index is het aantal vrouwen in Nederlandse boardrooms gedaald van 7,1% (2016) naar 6,2% (2017). Ook in de vorming van de nieuwe ministerploeg bleek het moeilijk het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen te halen. Dit is bevreemdend omdat wetenschappelijk is aangetoond dat ondernemingen met divers samengestelde boards beter presteren.

De hernieuwde Corporate Governance Code besteedt meer aandacht aan effectief bestuur en toezicht. Diversiteit in de raad van bestuur en raad van commissarissen speelt hierin een belangrijke rol. Als u vragen heeft over diversiteit, of als u meer wilt weten over de hernieuwde Corporate Governance Code, kunt u contact opnemen met Evelien Vlastuin.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig