Verzekeraar zijn in het Solvency II tijdperk - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Verzekeraar zijn in het Solvency II tijdperk

Verzekeraar zijn in het Solvency II tijdperk

Solvency II is per 1 januari 2016 ingegaan. Inmiddels zijn de eerste publieke rapportages over 2016 beschikbaar.

Ondanks de nadruk op de (IFRS)-winst, is verschuiving zichtbaar naar kapitaalgeneratie.

Langzamerhand raken we vertrouwd met de nieuwe kapitaalnormen. Veel verzekeraars sturen inmiddels actief op hun kapitaalratio. Solvency II heeft ook zijn impact op de verdiencapaciteit niet gemist, net zo min als op de strategie van verzekeraars. We zien in de markt tal van bewegingen die een direct gevolg lijken van Solvency II.

Het sturen van de balans en de solvabiliteit is een belangrijke taak geworden. Door de marktwaardering hebben bewegingen in de stand van de economie directe impact. Niet voor niets hebben verzekeraars tegenwoording afdelingen Balance Sheet Management of Capital Management. Ook andere, actuele ontwikkelingen als het nieuwe regeerakkoord hebben direct impact op de kapitalisatie van verzekeraars via het belastingstelsel.

Bij beursgenoteerde bedrijven zien we veel belangstelling voor Solvency II en de mate van kapitalisatie van verzekeraars vanuit aandeelhouders en analisten. Ondanks het risicogebaseerde raamwerk voor kapitaalseisen houden verzekeraars extra buffers aan. Dit leek een onbedoeld effect van de regelgever, aangezien er al twee niveaus voor interventie bestaan (SCR en MCR), maar is niettemin de praktijk geworden. Wellicht mede door de publieke rapportage-eisen rondom een herstelplan en de voorkeur voor kapitaalkrachtige bedrijven.

Het is interessant om te zien hoe open verzekeraars zijn over hun strategie en verdiencapaciteit en vooral waarop door verzekeraars wordt gestuurd. Waar de nadruk nog altijd veel op de (IFRS)-winst wordt gelegd, is een verschuiving waarneembaar naar kapitaalgeneratie als nieuwe maatstaf voor de prestatie van verzekeraars. Dat heeft daardoor weer directe impact op de strategische vraagstukken van verzekeraars: welke producten zijn kapitaalintensief? Hoe optimaliseer ik mijn beleggingsportefeuille?

KPMG houdt de ontwikkelingen op het gebied van Solvency II en de impact voor verzekeraars nauwlettend in de gaten. Op deze pagina vindt u een aantal artikelen en onderzoeken, waarin we de impact van Solvency II op de verzekeringsmarkt nader belichten.

Neem contact met ons op